En man med svart prästskjorta sitter på en sittpuff bredvid ett lågt bord, pyssel och ett lekskåp för barn.
Foto: Karolina Braun

”En kyrka där alla får rum”

Erik Boström är ny församlingsherde i Härlanda sen i början av hösten. Men vem är han egentligen? Här berättar han om sig själv och sina visioner för församlingslivet.

Erik Boström, kommer från en tjänst som präst i Nylöse pastorat och Bergsjöns församling och är sen augusti ny församlingsherde i Härlanda. Hur känns det?4
– Det känns roligt och utmanande. Framför allt är jag glad över att få möta mina medarbetare som har överträffat mina högt ställda förhoppningar. Här finns ett stort driv som jag är glad över. Jag har också mött stor värme och stort engagemang från församlingsbor.

Hur kom det sig att du sökte den här tjänsten?
– Det var en möjlighet som inte gick att tacka nej till. Här i Härlanda finns ett rikt musikliv, ett betydelsefullt diakonalt arbete och också ett nytänkande i arbetet med mångfaldsfrågor. Alla de är väldigt viktiga för framtidens kyrka. Både för dem som är trogna kyrkan, men kanske särskilt för dem där kyrkan är mera okänd.

Du har ju inte alltid arbetat som präst, berätta!
– Jag är från början civilekonom och fastighetsmäklare. Men för 12-13 år sedan upplevde jag ett kall till att bli präst. Det är jag glad och tacksam över varje dag. Jag är inte uppvuxen i kyrkan men har alltid varit intresserad av de stora frågorna, tänkt och reflekterat. I kyrkan har jag verkligen hittat hem!

Vi behöver skapa en kyrka där alla människor får rum och att hitta ut med evangeliet i vår tid. 

Hur ser du på dig själv och ditt ledarskap?
– En ledares uppgift är att inspirera och stötta för att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Kyrkan behöver vara visionär och inte bara arbeta för att liksom bocka av det som saknas. Vi behöver skapa en kyrka där alla människor får rum och att hitta ut med evangeliet i vår tid. 

Vad är viktigt för dig för att församlingen ska växa och trivas?
– Där tänker jag tre viktiga saker. Vi behöver arbeta med mångfald och låga trösklar. Vi behöver också satsa på barn och unga. Vi säger ofta att de är viktiga men det syns inte alltid i praktiken. Kyrkan ska vara en självklar plats att växa på, utifrån ens egna förutsättningar. Jesus lyfte barnen som förebilder och det behöver vi vuxna ha med oss. Det tredje är ideella: Kyrkan är inte bara de anställdas kyrka, utan en möjlighet för människor att vara med och få en uppgift. Gudstjänsten skapar vi som är där tillsammans, det handlar inte om ett betraktande.

Hur ser ditt liv ut hemmavid?
– Vi har barn som är 11, 9 och 4 år så det är hektiskt med mycket aktiviteter, friidrott, fotboll, dans… Vi bor i Mölndal och har sommarhus på Tjörn. Jag tycker om att vara ute på havet och fiska, men även träning och musik.

Har du någon dold talang?
– Jag är bra på att rensa fisk... Men det kan väl alla här på Västkusten? Jag kan också spela trummor.