Sopplunch i Björkekärrs kyrka

På grund av rådande omständigheter är sopplunchen under hösten inställd.