Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Örgryte församling Besöksadress: Herrgårdsgatan 2, 41274 GÖTEBORG Postadress: Box 6034, 40060 GÖTEBORG Telefon: +46(31)7318040 E-post till Örgryte församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Byggnader

ÖRGRYTE NYA KYRKA

Örgryte nya kyrka finner du i hörnet Danska vägen/Herrgårdsgatan, mittemot Böskolan. 1880-talet var ett dramatiskt årtionde. Industrialismen bröt fram och med den stora omflyttningar från landsbygd till stad. Örgryte församling växte dramatiskt och den gamla kyrkan med sina knappt 250 sittplatser blev för liten. En ny kyrka planerades och den 6 juli 1890 invigdes Örgryte nya kyrka av biskop Edvard Rodhe. Församlingen fick en ny stor, vacker kyrka i nygotisk stil att förvalta och vårda.

Tre större förändringar av kyrkans inre har skett. På funkisstilens 30-tal slätströks väggar och tak och man valde också att måla koret rosa. 1970-talets renovering gick mer i blått och i samband med ombyggnaden för den nordtyska barockorgeln i slutet av 1990-talet hittades färgspår från den ursprungliga målningen och stor möda lades då på att återställa kyrkans ursprungliga utseende. För att läsa mer om de unika instrumenten i Örgryte nya kyrka klicka på 'orglar'.

Örgryte nya kyrka

Direktlänk till Tillgänglighetsdatabasen för bilder och beskrivning av aktuell tillgänglighetsstatus för Örgryte Nya kyrka: http://www.t-d.se/sv/TD2/Avtal/Svenska-Kyrkan-Goteborg/Orgryte-Kyrka-/

 

ÖRGRYTE GAMLA KYRKA
 
Där Örgryte gamla kyrka idag ligger uppfördes under 1200-talet en romansk, rektangulär stenkyrka med kor och altare i öster. Kyrkan har vid ett flertal tillfällen efter det genomgått både till- och ombyggnationer för att slutligen få sin nuvarande form i början av 1800-talet. Örgryte gamla kyrka är i dag med sin vackra interiör en av landets mest populära förrättningskyrkor med många bröllop, dop och begravningar.

Örgryte gamla kyrka

Direktlänk till Tillgänglighetsdatabasen för bilder och beskrivning av aktuell tillgänglighetsstatus för Örgryte Gamla kyrka: http://www.t-d.se/sv/TD2/Avtal/Svenska-Kyrkan-Goteborg/Orgryte-Gamla-Kyrka-/

SKÅRS KYRKA
 
Skårs kyrka är en gåvornas kyrka. Genom insamlade medel från församlingsbor och andra generösa givare förvandlades idén om en småkyrka, en distriktskyrka nära folket, till verklighet. Idag är Skårs kyrka en viktig del av Örgryte församling, med en omfattande gudstjänst-, musik-, barn- och äldreverksamhet.

Skårs kyrka

Församlingshemmet, sammanbyggt med kyrkorummet, lämpar sig väl för dopkaffe eller minnesstund.

Direktlänk till Tillgänglighetsdatabasen för bilder och beskrivning av aktuell tillgänglighetsstatus för Skårs kyrka: http://www.t-d.se/sv/TD2/Avtal/Svenska-Kyrkan-Goteborg/Skars-Kyrka--och-Forsamlingshem-/

ÖRGRYTE FÖRSAMLINGSHEM
 
I Örgryte församlingshem som invigdes 1992 bedrivs en stor del av församlingens arbete med både barn, ungdomar och vuxna. Det är också repetitionsplats för många av församlingens körer.

Örgryte församlingshem fungerar också utmärkt som lokal vid dopkaffe eller vid minnesstunder. Här finns allt ifrån en stor samlingssal till små samtalsrum.  För mer information och bokning av lokaler kontakta expeditionen på tel 731 80 40.

Örgryte församlingshem

Direktlänk till Tillgänglighetsdatabasen för bilder och beskrivning av aktuell tillgänglighetsstatus för Örgryte församlingshem: http://www.t-d.se/sv/TD2/Avtal/Svenska-Kyrkan-Goteborg/Orgryte-Forsamlingshem-/