Foto: Aaron Burden/Unsplash

Blanketter och information

Här hittar du blankett för ansökan om fritidsplats hos Kyrkans fritids i Björkekärr - samt annan information.

ANSÖKAN OM FRITIDSPLATS
Är du intresserad av att ha ditt barn på Kyrkans fritids i Björkerkärr? Du kan anmäla dig till kön genom att fylla i Ansökan om fritidsplats. Skriv  ut den, underteckna och lämna/skicka den till Örgryte pastorat (adress finns på blanketten).