Foto: Ben White on Unsplash

Bibelstudiegrupper 2020

torsdagar kl 18.30-20.00 i Björkekärrs kyrka

Ojämna veckor med start den 16 januari.
Johannesevangeliet med Ragnar Olinder.

Jämna veckor med start den 6 februari.
Hebreerbrevet med Gunnar Holmquist.

INGEN FÖRANMÄLAN BEHÖVS!