Foto: IKON

Rytmik i Härlanda

Grupper för de yngsta i Härlanda församling.

I Härlanda församling finns rytmikgrupper för de yngsta barnen upp till 18 månader uppdelade i olika åldersspann. Här upplever vi upplever musiken tillsammans genom rörelse, sång och dans. En kreativ och lekfull stund för både barn och vuxen!

Tid: Grupperna träffas måndag och tisdag förmiddag. 

Terminskostnad: 200 kr för medlemmar i Svenska kyrkan och 500 kr för övriga. För att få den lägre avgiften, ska minst en förälder vara medlem (betala kyrkoavgift). Om du av ekonomiska skäl har svårt att delta, kontakta församlingens diakon för ansökan om bidrag. Kursen är knuten till Sensus studieförbund.

Höstens grupper 2021 är nu fyllda och vi tar inte emot fler anmälningar. Välkommen istället 2022: Platserna för våren släpps torsdag 2 december kl 12.00 med anmälningsformulär här på webben.

Malin Boqvist

Malin Boqvist

härlanda församling

Musikpedagog