Foto: IKON

Barnrytmik

Grupper för de yngsta i Härlanda församling.

I Härlanda församling finns rytmikgrupper för de yngsta barnen, uppdelade i olika åldersspann. Här upplever vi upplever musiken tillsammans genom rörelse, sång och dans. En kreativ och lekfull stund för både barn och vuxen!

Tid: Grupperna träffas måndag och tisdag förmiddag. 

Terminskostnad: 200 kr för medlemmar i Svenska kyrkan och 500 kr för övriga. För att få den lägre avgiften, ska minst en förälder vara medlem (betala kyrkoavgift). Om du av ekonomiska skäl har svårt att delta, kontakta församlingens diakon för ansökan om bidrag. Kursen är knuten till Sensus studieförbund.

 

Nu är grupperna för våren 2021 fyllda, men det går bra att anmäla sig till reservplats. Med anledning av det rådande läget är kursstart för grupperna i vår ännu inte bestämd. Vi har förhoppningar om att kunna starta senare i vår om smittoläget förbättras och om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.  

Platserna till hösten 2021 släpps torsdag 27 maj kl 12.00.

Malin Boqvist

Malin Boqvist

härlanda församling

Musikpedagog