Meny

Barnrytmik

Olika grupper för barn i Härlanda församling. Nu är höstens grupper 2020 fyllda och vi har stängt anmälan.

I Härlanda församling finns rytmikgrupper för barn i åldrarna 0-1½ år, uppdelade i olika åldersspann. Här upplever vi upplever musiken tillsammans genom rörelse, sång och dans. En kreativ och lekfull stund för både barn och vuxen.

Tid: Grupperna träffas måndag och tisdag förmiddag. 

Terminskostnad: 200 kr för medlemmar i Svenska kyrkan och 500 kr för övriga. För att få den lägre avgiften, ska minst en förälder vara medlem (betala kyrkoavgift). Om du av ekonomiska skäl har svårt att delta, kontakta församlingens diakon för ansökan om bidrag. Kursen är knuten till Sensus studieförbund.

Nu är höstens gruppen 2020 fyllda och vi har stängt anmälan.

 

Malin Boqvist

Malin Boqvist

härlanda församling

Musikpedagog