Meny

Avsked av avlidna

Att ge stöd åt anhöriga som drabbats av en släktings eller nära väns död är en prioriterad arbetsuppgift för sjukhuskyrkan.

För att kunna komma igång med ett friskt sorge­arbete är det ofta viktigt för den anhörige att själv få se och ta farväl av den som avlidit.

Sjukhuskyrkan möter människor som mitt i livet har hejdats av det oförutsedda, det svå­ra, det nästan outhärdliga. Många människor upplever då ett starkt behov av att få tala om det allra viktigaste – om livet och döden och om meningen med allt.

Att komma till ett bårhus för att ta avsked kan vara förenat med stor sorg och ofta också med rädsla. Man kan vara rädd för bårhuset, för sina och andras känslor och reaktioner, och även för själva döden.

Därför är det viktigt att veta att själva avskedet sker i ett vackert avskedsrum. Vår er­farenhet och vårt lugn kan också ge en trygghet i situationen, en trygghet som öppnar för samtal mellan de sörjande. Man kan våga att lyfta fram och dela svåra tankar och känslor.

På vardagar kan ett avsked ske allra senast 14:30, då bårhuset är bemannat som längst fram till 15:00.

Ibland behöver ett avsked ske på kvällen eller under helgen, kanske därför att anhöriga kommit resande från längre håll. Dessa avsked kan ordnas genom ett samarbete mellan Sjukhuskyrkas beredskap och bårhusets vaktmästare. På detta sätt försöker vi att så långt det är möjligt att tillgodose de anhörigas behov.

Anhörigas önskemål om att få se och ta farväl av den som avlidit har på senare år på ett tydligt sätt ökat. Detta kan ses, dels som en kulturförändring som medfört en återgång till äldre seder, och dels som en naturlig del i dagens mångkulturella samhälle.

Respekt och hänsyn (Fonus)