Närbild på orgel.
Foto: Emma Berkman

Orgel

Orgeln är det största av alla musikinstrument och har stor betydelse både för gudstjänstmusiken, och som bärare av en kristen europeisk musiktradition.

Föregångaren till våra orglar, den antika vattenorgeln, uppfanns i Egypten i mitten av 200-talet före Kristus. Den blev populär och spred sig snabbt till det romerska riket där den användes vid underhållning och processioner. 

Vattenorgeln utvecklades så småningom och försågs med bälgar. Både bälg- och vattenorgeln fick spridning i Centraleuropa och sedan Norden, och under medeltiden började den finnas i kyrkorummens kor.

Stöd till församlingens sång

Efter 1600-talet flyttades orglarna till kyrkans västra del allt eftersom nya och större orglar byggdes. De hade då vidareutvecklats och var både konstruerade och lät ungefär på samma sätt som dagens orglar. 

I början användes kyrkorglarna troligtvis bara under mässornas ceremonier, men efter reformationen fick de framförallt stödja församlingssången. Idag finns drygt 3000 orglar i våra svenska kyrkor. Många av dem används fortfarande i musiken vid gudstjänster.

Illustration av en kyrkobyggnad med nummer som markerar olika delar.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?