Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vigsel & Bröllop i Nikolai

Här kan du läsa mer om bröllop i Nikolai församling och hur du bokar tid. Välkommen!

För att boka tid för vigsel i S:t Nicolai kyrka, kontaktar du vår informationsservice på telefon 019-15 45 00. På webben kan du kolla in foton från S:t Nicolai kyrka.

I bibeln står det att ”Gud är kärleken”. Det betyder djupast sett att all äkta kärlek har sitt ursprung i Gud. Gud fanns med redan första gången ni upptäckte er kärlek. I vigseln ber de församlade för er kärlek och er framtid. 

Vad är en kyrklig vigsel?
Den kyrkliga vigseln handlar om två saker: De församlade ber för er kärlek, att Gud ska vara med er och de församlade delar glädjen som ni känner över att ha funnit varandra. En kyrklig vigsel behöver inte vara stor och påkostad, en kyrklig vigsel kan också ske enskilt och enkelt.

När kan vigseln ske?
Nikolai församling har vigseltider klockan 14.15 och 16.00 på lördagar, men även andra tider kan bokas. Kontakta informationsservice så hittar vi en tid som passar er. Det är bra att vara ute i god tid, särskilt om ni vill gifta er vid någon av de stora helgerna.

Hur går det till?
När ni bokat tid kommer prästen att höra av sig för att boka tid för vigselsamtal. Ni träffas innan vigseln för att prata om vad vigseln innebär och hur den går till rent praktiskt. Vigseln har en fast form, men ni har också stora möjligheter att välja musik, sång, textläsningar, dikter m.m.

Huvudmomenten i vigselgudstjänsten är följande:
• Inledningsmusik
• Psalm
• Lovprisning
• Inledningsord
• Textläsning ur bibeln
• Frågorna
• Bön över ringarna
• Löftena och ringväxlingen i ritualet finns två förslag till löften. Ni kan också formulera egna löften, som handlar om er avsikt att leva tillsammans i trohet resten av livet.
• Tillkännagivandet
• Psalm
• Förbön
• Herrens bön (Vår Fader)
• Välsignelsen
• Avslutningsmusik 

Festlokal
Vill ni så är det möjligt att hyra Nikolai församlingshem för bröllopsfest. Lokalen kan bokas samtidigt som ni bokar tid för vigseln. Läs mer om att hyra lokal i Nikolai.

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka