Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vigsel och bröllop i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Ska ni gifta er? Grattis! Välkommen att fira ert bröllop i Mosjö, Täby, Edsberg, Hackvad, Tångeråsa eller Kräcklinge kyrka.

Boka tid och kyrka
När ni bestämt er för att gifta er kontaktar ni informationsservice på telefon 019-15 45 00 för att boka dag och kyrka. 

Prästen som viger er tar kontakt med er och bokar in en tid för ett samtal inför vigselgudstjänsten. Ni har säkert önskemål om musik och psalmer och kanske vill ni att någon släkting eller vän ska sjunga i kyrkan? Berätta det för prästen vid samtalet så kan ni forma gudstjänsten tillsammans. Vigseln hålls i Svenska kyrkans ordning.
 
Kostnader
Att gifta sig är kostnadsfritt om minst en av er är medlem i Svenska Kyrkan och vigseln hålls i Svenska Kyrkans ordning.

Hindersprövning 
För att ingå äktenskap behöver man ett hindersprövningsintyg, som beställs hos Skatteverket. Intyget lämnas till prästen före vigseln, vid samtalet. Det får inte vara mer än fyra månader gammalt.

Lokal för bröllopsfesten
Vi har lokaler att hyra för er bröllopsmottagning: Edsbergs församlingshem rymmer ett sällskap om 80 personer, Mosjö församlingshem rymmer 100 personer och i Täbygården kan ni vara ca 100 personer.

Du kan läsa mer om kyrkorna och församlingshemmet i vår vigselfolder!

Kyrkor
Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar har sex kyrkor: Mosjö kyrka, Täby kyrka, Edsbergs kyrka, Hackvads kyrka, Kräcklinge kyrka och Tångeråsa kyrka. Kolla runt och se vilken kyrka som passar er!

Brudkrona att låna
Församlingarna har sex vackra brudkronor du kan låna när du gifter dig i kyrkan. Det är kostnadsfritt. Kolla in foldern med alla brudkronor i Örebro pastorat

Välsignelse av borgerligt äktenskap

Har ni gift er borgerligt, kan ni få ert äktenskap välsignat i kyrkan. Välsignelsegudstjänsten består av bibelläsning och bön. Den kan göras festlig, i närvaro med släkt och vänner eller med bara er två och en präst. Paret har ett samtal innan med den präst som kommer att närvara under Välsignelsegudstjänsten.

Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud.

Ef 5:1-2

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka