Meny

Vem var Sankta Katarina?

Här kan du läsa mer om Sankta Katarina, beskyddarinna av studentboendet i Sörbyängen.

Tillbaka till samlingssidan för våra studentlägenheter

Sankta Katarina av Vadstena var en av Heliga Birgittas åtta barn. Hon föddes 1351 eller 1352. Fadern Ulf Gudmarsson blev just vid denna tid lagman av Närke. Heliga Birgitta kallades under sin långa utlandsvistelse för hertiginna av Närke. Med sin ställning tjänstgjorde hon långa tider som hovdam vid kung Magnus och drottning Biancas hov.

Historikern Birgitta Klockars förmodar i sin historik att dottern Katarina som barn under längre perioder kan ha bott i Örebro, då modern tjänstgjorde som hovdam vid slottet.

Då Katarina var i tioårsåldern vigdes hennes äldre syster Ingeborg till nunna i Riseberga kloster. Kort därefter begav sig föräldrarna på pilgrimsresa till Santiago di Compostela i Spanien. Det var troligen då som Katarina lämnades i klostersystrarnas vård för att som det heter: ”fostras i heliga seder”, förmodligen också undervisas i läs- och skrivkonsten.

Redan i tolvårsåldern giftes Katarina bort med riddare Egard med egendom i Halla socken i Sörmland. Men redan efter några år lämnade Katarina Sverige, för att bistå modern i Rom i hennes arbete för en ny klosterorden. Kort tid efter sin ankomst fick Katarina bud om makens bortgång och blev därför kvar hos modern i närmare tjugo år.

Efter moderns död 1373 förde hon tillsammans med brodern Birger och deras husfolk heliga Birgittas stoft till Sverige och Vadstena. Katarina blev ledarinna och abbedissa för Vadstena kloster. Hon återvände till Rom för att påskynda moderns helgonförklaring och hon avled redan följande år. Hennes stoft vilar i Vadstena klosterkyrka

.Flera legender och mirakler berättades om Katarina redan under hennes livstid. Flera av dem har levt kvar i de attribut hon framställs med i konsten: hinden, liljan och oljelampan.I ett medeltida altarskåp från Ekeby, inte långt från Almby finns en välbevarad skulptur av Katarina. Altarskåpet förvaras idag på länsmuseet i Örebro.

Att Katarina var välutbildad och väl rustad för att i såväl skrift som tal plädera och verka för moderns klosterplaner och hennes kanonisering, gör henne särskilt lämplig som beskyddarinna av det nya studentboendet i Sörby. 

Av: Ingrid Söderberg 

Svenska kyrkans bostäder i Örebro