Vägvisare – Andlig läsning och delade erfarenheter

Välkommen till en ny omgång av studie- och samtalskvällar i Olaus Petri. Torsdagar kl. 19–20, med start 20 januari 2022. Vi träffas i Olaus Petri kyrka för att kunna hålla säkra avstånd!

Vägvisare – Andlig läsning och delade erfarenheter

Vad har människor före oss och på andra platser tänkt kring Gud och andlighet? Andra tider har haft andra frågor, men där finns en visdom som vi kan inspireras av på vår vandring. Vi möts för att lyssna till deras texter och pröva dom mot vår egen verklighet. Vi får möta Moder Teresa och Heliga Birgitta, Franciskus och Martin Lönnebo. Och många fler! Vad har de hittat? Vad kan vi ta med oss?

Vi träffas 15 torsdagar kl. 19–20 med start 20 januari 2022 i Olaus Petri kyrka,Storgatan 40, Örebro.

  • I kyrkan gäller anvisade sittplatser, för att vi ska kunna hålla säkra avstånd.
  • Ingen anmälan behövs. Du kan delta vid enskilda tillfällen eller varje vecka beroende på möjlighet och intresse.
  • Inga förkunskaper krävs och deltagandet är kostnadsfritt.
  • Anna Näppi och Björn Helgesson, präster i Olaus Petri församling, turas om att leda samtalskvällarna.
  • Om du vill kan du inleda kvällen med att fira mässa kl. 18.00.

Svar på frågor: Björn Helgesson, tel. 019-15 46 86.

Vägvisare vårterminen 2022

20/1 Dietrich Bonhoeffer - pacifisten som försökte mörda Adolf Hitler
Dietrich Bonhoeffer, född 1906 i Breslau, avrättad 9 april 1945 i koncentrationslägret Flossenbürg, var en tysk luthersk präst, teolog, motståndskämpe och företrädare för den s.k. Bekännelsekyrkan. Han har skrivit flera böcker; Liv i gemenskap och Efterföljelse är kanske de mest kända

27/1 Charles de Foucauld – adelsmannen som levde värnlös i Saharas öken
Charles de Foucauld, 1858-1916 var en fransk präst och mystiker. Efter en militär karriär valde han att bli trappistmunk. Han kom att leva ett tillbakadraget liv bland muslimska tuareger i den algeriska öknen. Intill sin sista dag i livet fortsatte han troget att fira mässan och förmedla Kristi kärlek till dem han mötte. Han sköts till döds i Algeriet. I hans efterföljd bildades klosterordnarna Jesu små bröder och systrar.

3/2 Moder Teresa - Calcuttas ängel med band till OP
Moder Teresa eller Sankta Teresa av Calcutta, född Anjezë Gonxhe Bojaxhiu 1910 i Skopje i Osmanska riket, död 1997 i Calcutta i Indien, var en albansk-indisk romersk-katolsk nunna. Hon grundade Missionaries of Charity i Calcutta år 1950. I över 45 år tog hon hand om fattiga, sjuka, föräldralösa och döende medan Missionaries of Charity expanderade, först i Indien och sedan i andra länder. Moder Teresa fick Nobels fredspris 1979 och helgonförklarades den 2016. Hon har besökt Olaus Petri kyrka.

10/2 Franciskus av Assisi - munken som predikade för fåglar
Franciskus av Assisi, född Giovanni di Bernardone 1181 eller 1182 i Assisi i dåvarande Tysk-romerska riket, död 1226 i Assisi i dåvarande Kyrkostaten, var en italiensk katolsk tiggarmunk, vandrarpredikant och botpredikant. Han grundade franciskanorden, och vördas som helgon i katolska kyrkan med firande av helgondag 4 oktober. Franciskus betraktas som ett av de mest Kristuslika helgonen hittills genom katolska kyrkans historia.

17/2 Paulina Mariadotter - den ensamstående som blev kallad att bära Guds liv in i världen
Paulina Mariadotter, föddes Gunvor Paulina Norrman, 1903 i Karlskrona och dog 1985 i Vallby. Hon var en lanthushållslärarinna som inspirerades av Oxfordgrupprörelsen, och erfor en kallelse som kom att förvandla inte endast hennes liv. En kommunitet växte fram som kallas Mariadöttrarna av Den Evangeliska Mariavägen. Idag finns två grenar i Mariadöttrarnas gemensamma kallelse att leva klosterliv, en evangelisk, och en katolsk.

24/2 Hildegard av Bingen – medeltida feminist och ekolog
Hildegard av Bingen, född 1098 i Bermersheim (Böckelheim), död 1179 i Bingen, var en abbedissa, tonsättare, mystiker, predikant och författare under medeltiden. Hildegard var bildad inom en rad områden och skrev böcker såväl som musik, predikade och anlade kloster. En numera populär nunna som inspirerar på många områden.

3/3 Efraim Syriern – diakonen vars bibliska poesi gläntar på paradisets port
Efraim syriern levde på 300-talet i nuvarande Turkiet. Han var en framstående syriskspråkig hymnograf och teolog. Han vördas av större delen av kristenheten, men särskilt bland syrisk-ortodoxt kristna, som finns även i Örebro. Efraims litterära produktion är mångskiftande, och inbegriper såväl hymner, dikter och predikningar som bibelkommentarer på prosa. Dessa alster hade praktisk funktion, ämnade att ena kyrkan under svåra tider.

10/3 Heliga Birgitta – åttabarnsmor som blev Europas skyddshelgon
Birgitta Birgersdotter eller heliga Birgitta är en av medeltidens mest kända människor. Född omkring 1303 i Uppland, död 1373 i Rom. Hon var åttabarnsmor, profet, politiker, ordens- och klostergrundare av Birgittinorden och den första svensk som helgonförklarats av påven. Ett av Europas sex skyddshelgon.

17/3 Henry Nouwen – akademikern vars visdom växte i livet med funktionsvarierade
Henri Nouwen, levde under 1900-talet. Han var en nederländsk romersk-katolsk präst, professor och författare till en rad böcker om andlighet. Hans kompetens och engagemang innefattade även psykologi och social rättvisa. Efter två decenniers framgångsrik akademisk karriär valde han att leva i gemenskapen L’Arche, tillsammans med människor med olika funktionsvariationer. Under livet brottades Nouwen med ensamhet och sin homosexualitet.

24/3 Francois Fénelon – pärlor i gödselstacken
François Fénelon, född 1651, död 1715, var en fransk kyrkoman, teolog och andlig författare under Ludvig XIV:s epok. 

31/3 Arkimandrit Sofrony – den ryske sökaren som fann ro i Jesus-bönen
Arkimandrit Sofrony, Sergej Semenovitj Sacharov, föddes vid 1800-talets slut i Moskva, och dog 96 år senare i Storbritannien. En period i sin ungdom drogs han till indisk andlighet, men kom att bli en framstående teolog inom den ryska ortodoxa kyrkan. Han levde som munk på den grekiska halvön Athos under tre decennier fram till dess att han bildade en kommunitet i England. Tiden för det kalla kriget gjorde livet till en utmaning för en ryss i väst. I hans skrifter delar han den andliga smärta han levt med.

7/4 Egeria – kvinnan som ensam färdades på åsnerygg för att fira påsk i Jerusalem
Egeria levde på 300-talets slut, hon var troligen från Spanien och var under flera år på en pilgrimsresa för att se bibelns heliga platser i Palestina, Egypten och Syrien. Från sin pilgrimsfärd skriver hon resebrev till vänner i hemlandet och berättar om vad hon är med om. Hon skriver om livet i kyrkans första tid, och om gudstjänstlivet i Jerusalem. Hon berättar särskilt om den stora fastan och om påskfirandet.

21/4 Hjalmar Ekström – skomakare och mystiker
Hjalmar Ekström, född 1885 i Skåne, död 1962 i Helsingborg, var en svensk diakon, skomakare och luthersk-pietistisk mystiker. Han bodde större delen av sitt liv i Helsingborg.

28/4 Gregorios av Nyssa – lillebror som satte ord på tron på Treenigheten
Gregorios av Nyssa levde under 300-talet. Tillsammans med sin bror Basileios den store och Gregorios av Nazianzos kallas de tillsammans för de kappadokiska fäderna. Gregorios var utbildad retoriker, och senare präst och biskop. Han var en av dem som präglade kristenhetens första ekumeniska koncilium, som höll i Konstantinopel, nuvarande Istanbul. Gregorios var även mystiker, bibelteolog och predikant. Han har även skrivit om sin syster, den heliga Makrinas liv, också hon teolog.

5/5 Martin Lönnebo – frälsarkransens skapare
Martin Lönnebo, född 1930 i Storkågeträsk i Skellefteå landsförsamling, Västerbottens län, är en svensk kyrkoman och författare. Han är biskop emeritus i Linköpings stift. Fortfarande aktiv författare trots hög ålder. Mest känd för skapandet av Frälsarkransen.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling