Foto: A Collin

S:t Mikaels fredsmässa

Kom och be! Varje torsdag kl 18.30 ber vi för ett av de globala mål som FN satt upp för avskaffandet av extrem fattigdom, för att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, för att främja fred och rättvisa samt för klimatkrisen.

Under hösten och våren 23/24 ber vi igenom de Globala målen som FN satt upp genom Agenda 2030. Målen handlar om att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Genom Agenda 2030 får vi språk och verktyg för att konkret be om förändring i vår värld. 

Varje torsdag finns också möjlighet att be för just det som du själv bär på. Alla våra böner och suckar får ta plats inför Gud.  

17.30 Fika 
Vi börjar varje torsdag med ett enkelt fika till självkostnadspris...

18.30 Fredsmässa 
...sedan håller vi nattvard med bön för fred

Om du vill läsa på om de Globala målen så kan du klicka här:
Globala målen – Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29:11

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:

Informationsservice: 019-15 45 00
(Öppet mellan kl. 9–16 varje helgfri vardag. Lunchstängt kl. 12–13).

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Anne-Marie Östberg 019-15 47 42
Ulrika Sövig, 019-15 47 47

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka

Kyrkan är öppen:
Måndag-torsdag 8.30-14.30
och under följande gudstjänsttider:
Onsdagar 8.30 Morgonbön
Torsdagar 18.30 Veckomässa
Söndagar 10.00 Gudstjänst