Foto: Ulla-Carin Ekblom

Sportfiskekonfa

Sportfiskekonfa vänder sig till dig som vill konfirmera dig och samtidigt gillar att fiska. På våra träffar pratar vi om livet, tron – och fiske. I maj 2022 åker vi på en fiskeresa ihop.

Stora frågor kräver stora svar.  Har alla samma chans? Finns det någon som alltid har rätt? Finns Gud? Är det du som bestämmer hur du ska leva ditt liv? Får man tycka vad man vill?

Upplägg

Vår nya grupp fiskekonfa i Almby församling vänder sig till dig som vill ta dig an livets stora frågor tillsammans med andra som gillar att fiska. Många i bibelns berättelser var faktiskt fiskare!

I maj åker vi på fiskeresa till hemlig sjö med sportfiskebutiken Sporting! Foto: Ulla-Carin Ekblom

Sportfiskekonfa har konfirmandstart 26/9 i Almby kyrka. Vi ses därefter en söndag i månaden kl. 10.00–16.00. Vi pratar om livet, tron, lär oss mer om kyrkans liv och bibeln och vad det kan innebära att leva ett kristet liv.

Vi kommer även att prata fiske. I maj 2022 planerar vi att åka på fiskeresa. Ett höstläger på kursgården Solliden vill vi också hinna med.

Du behöver absolut inte vara fiskeproffs för att vara med i gruppen, men det är bra om du har provat på att fiska förut och tycker om det. Du behöver ha ett eget kastspö och några drag.

Dag: Söndagar jämna veckor fr. o. m. 26/9
Tid: 10.00–16.00
Plats: Almby kyrka
Konfirmandstart: 26/9 kl 10.00–16.00 i Almby kyrka. Därefter ses vi en söndag i månaden.
Konfirmation: 5/6 2022 i Almby kyrka
Ev. kostnad: Nej, gruppen är kostnadsfri. Däremot behöver du ha en egen fiskeutrustning.
Har du frågor kontakta: Johan Armö, telefon 019-15 47 46, sms 076-772 03 44 eller e-post johan.armo@svenskakyrkan.se 

Träffar

  • 26/9 2021 Konfirmandstart kl 10.00–16.00, därefter träff en söndag i månaden
  •  Vi planerar för höstläger på Solliden tillsammans med Musikkonfa
  • Maj 2022 Fiskeresa 
  • 5/6 2022 Konfirmation i Almby kyrka

Jag anmäler mig till Fiskekonfa 2021/2022.

Bekräftelse och information om din konfagrupp skickas till din e-post och i viss mån även till din adress. När gruppen startat hörs vi även via sms och därför vill vi att du lämnar ditt mobilnummer. Uppgiften om personnummer används för att kunna registrera dig i gruppregistret Kyrksam. Dina uppgifter i Kyrksam rensas efter ditt deltagande.

Inför konfastarten kan vi behöva komma i kontakt med din målsman.

Vi behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna hanteras endast av berörd personal och gallras efter att du deltagit. På svenskakyrkan.se/orebro/gdpr kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Johan Armö

Johan Armö

Svenska kyrkan i Örebro

Almby församling, Örebro pastorat, Präst

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: Informationsservice: 019-15 45 00 (öppet mån–tors kl. 9–17, fre 9–16. Lunchstängt 12–13) .

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan