Foto: IKON

Spädbarnsmassage i Almby

Gå en kurs i babymassage i Almby församling och fördjupa kontakten mellan dig och ditt barn! En ny grupp startar i mars 2020.

Spädbarnsmassage är ett enkelt sätt för dig att fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt barn.
Medveten och kärleksfull beröring öppnar både dina och ditt barns sinnen och gör er lyhörda för varandra. Beröringen frisätter hormoner som ger lugn, trygghet och harmoni.

Nu kan du lära dig spädbarnsmassage
med utgångspunkt i Vimala McClures teknik.

Kursen omfattar 6 träffar med både praktiska och teoretiska moment. Vi brukar också ha en stund med samtal omkring ämnen som rör barn och föräldrarskap.

Lämplig ålder på barnet är ca 2-6 månader.

Kursavgift

150 kr, då ingår massageolja och kursmaterial.

Tid

Kursen är på 6 gånger. En ny grupp startar i mars 2020.

Plats

Almby församlingshem ingång B.

Anmälan

Du anmäler dig till Almby församlingsexpedition, 019-15 46 77 (Eva) eller almby.forsamling@svenskakyrkan.se. Vi vill veta ditt namn, telefonnummer och epostadress samt barnets namn och födelsedatum. 

Frågor

Inger Isacson (spädbarnsmassageinstruktör): inger.isacson@svenskakyrkan.se 

 

 

Inger Isacson

Inger Isacson

Svenska kyrkan i Örebro

Almby församling, Pedagogik, Örebro pastorat

Mer om Inger Isacson

Församlingsassistent