En flicka sitter och pysslar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Söndagsskola i Den gode herdens kapell, Brickebacken

Välkommen på söndagsskola varannan söndag i Den gode herdens kapell! Under våren 2023 träffas söndagar jämna veckor kl 16:00 i samband med högmässan.