Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Satsa på din relation – lär dig PREP

Ta med dig din partner och lär er PREP tillsammans - en relationsstärkande utbildning för par. Kursen vänder sig till er där livet är fyllt av småbarn, en ny relation, styvfamiljen, utflugna barn... Vårens kurs pågår för fullt. Det går bra att redan nu anmäla er till höstens kurs som startar måndag den 14 oktober.

Ta med dig din partner och lär er PREP – en relationsstärkande utbildning för par. Prevention and Relationship Education Program, PREP, är en metod som ger verktyg för att kommunicera på ett tryggt sätt, hålla kärleken vid liv, konflikthantering m.fl.

Hur får man det gemensamma livet att fungerar hemma när vardagen är så fylld av jobb, stress och krav från morgon till kväll? Det finns inget enkelt svar på den frågan – men med kunskap och målmedvetet arbete kan det bli lättare och roligare att leva tillsammans.

Upplägg: Kursen omfattar tre måndagar (kl. 18-21) i Kyrkans Hus på Storgatan 27 i Örebro, samt en hel helgdag på Svenska kyrkans kursgård Solliden.

Kursavgiften är 1.000 kr/par och då ingår kursmaterial, egen coach, matig smörgås på kvällspassen och mat under heldagen på Solliden.  

Kursen startar en gång per termin. Välkommen att anmäla ditt intresse till oss på Församlingarnas rådgivningsbyrå, tfn 019-15 45 45 eller e-post orebro.individ-familjeradgivning@svenskakyrkan.se.

Höstens kurs startar måndag den 14 oktober. Resterande kursdagar är måndag den 21 oktober; måndag den 4 november och lördag den 16 november. Måndagar ses vi 18.00 - 21.00 och lördagen 9.30 - 20.00. Det går bra att ringa och anmäla sig till höstens kurs.

Ur kursinnehållet

  • Glädjen att vara två! Samlevnaden kan vara en oas där man känner sig accepterad och älskad. Men alla relationer genomgår olika faser och rör sig mellan kris och utveckling.
  • Varningssignaler. Hur kan man undvika negativa mönster? Vi tar upp orsaker till att samlevnaden kan bli svår.
  • Att komma överens. Vad bråkar vi om? Att fatta bra gemensamma beslut och hantera konflikter och meningsskiljaktigheter.
  • Njut av de goda stunderna! Stimulera glädjen och vänskapen mitt i vardagen. Hur kan sensualitet och sexualitet hållas levande?
  • Olikheter. Vi pratar om hur människor kan uppfatta livet olika och hur vi är präglade av våra olika bakgrunder.

Några utvärderingar från kursdeltagare:

 "Mycket givande kurs som givit arbetsverktyg och vilja att stärka/förbättra/utveckla relationen."
 "Jag vill bara säga att jag är glad att vi fick möjligheten att gå denna kurs. Den var toppen. Tipsar gärna andra om den."
 "Toppenkurs som jag rekommenderar alla! Härliga handledare som är personliga, känns öppet och trevligt."
 

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning
Telefon:
019-15 45 45
E-post: orebro.individ-familjeradgivning@svenskakyrkan.se

Besöksadress
Storgatan 27 B
703 63 Örebro
Hitta hit