Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Särskolekonfa – för dig som går i grundskola, särskola eller träningsskola

Den här gruppen träffas i Adolfsbergs kyrka och passar dig som trivs i en liten grupp med tydliga ramar. Konfirmandträffarna följer en tydlig struktur och gruppen åker varken på läger eller resa under året. Konfirmation på hemmaplan, helt enkelt.

Upplägg

Särskolekonfa-gruppen är för dig som går i grundskola, särskola eller träningsskola. Konfirmandträffarna följer samma upplägg: Fika, inledning, berättelse från Bibeln, praktisk övning och gemensam avslutning.  Konfirmandstart under sen höst i Adolfsbergs kyrka. Konfirmation under våren 2020. Vi bestämmer mer exakta datum när gruppen väl startat.

Den här konfirmandgruppen träffas i Adolfsbergs kyrka. Adress: Glomman 127. Bild: Ulla-Carin Ekblom

Under året träffar du nya vänner och får upptäcka mer om vad kristen tro är och kan vara. Den här gruppen har 10 platser.

Dag: Meddelas senare
Tid: Meddelas senare
Plats: Adolfsbergs kyrka
Ev. kostnad: Nej, gruppen är kostnadsfri

Har du fler frågor kontakta: Marie Carlsson, konfirmandledare och diakon, telefon 019-15 47 82 eller e-post: marie.b.carlsson@svenskakyrkan.se  

Här kan du anmäla dig till Särskolekonfa 2019–2020

På svenskakyrkan.se/orebro/gdpr kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Marie Carlsson

Marie Carlsson

Svenska kyrkan i Örebro

Diakon, Örebro pastorat, Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling
Adress:
Adolfsbergs församling
Glomman 127
702 30 Örebro. 

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)

E-post: 
adolfsbergs.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling på Facebook

Församlingens kyrka:
Adolfsbergs kyrka