Foto: Johannes Frandsen/IKON

Sångstund i Olaus Petri kyrka

En fredag i månaden kl. 10.00 i Olaus Petri kyrka.

En fredag i månaden bjuder vi in till Sång och upplevelsevandring för stora och små i vår fina kyrka. Vi startar 10.00 i kyrkan och håller på i cirka 30 minuter.
Max 8 familjer per tillfälle.
Om vi blir fler än 8 familjer så sjunger vi kl.10.30 också. 

Olaus Petri kyrka ligger på Storgatan 40 i Örebro. 

Höstens datum 2020

25/9, 16/10, 13/11

Lokaler

Verksamheten bedrivs i källarplanet av Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2D, Örebro, bredvid Olaus Petri kyrka.

2020

Höstterminen 2020, terminsstarter:
1/9 babycafé 6–10 mån, 1/9 babycafé 2–6 mån, 2/9 pappis, 3/9 öppen förskola.

Vi följer skolterminerna och har stängt under alla lov. (v.44 samt v.52-2)

Terminsavslutning: Torsdagen den 17/12 för Öppna förskolans alla verksamheter

Kontakt:

Anette Hållgärde, församlingspedagog 019-15 47 10
Peter Kempe (Pappis), familjepedagog 019-15 46 80, 076-772 03 16
Ann-Christin Rundh, fritidsledare 019-15 46 68, 076-772 03 06

Informationsfolder

Foldern hämtar du i öppna förskolans lokaler eller på församlingsexpeditionen.

Du kan också ladda ner vår folder här. sid 1, sid 2.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling