Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pubeftermiddagar i Mosjö - våren 2019

Tisdagar ojämna veckor kl 14.00-16.00 i Mosjö församlingshem, Stora salen, Prästgårdsvägen 34.

Pubeftermiddagar i Mosjö, våren 2019

Varannan tisdag 6 ggr/termin kl.14-16 träffas vi som kan och vill till Pubeftermiddag i Mosjö församlingshem (Prästgårdsvägen 34). Vi har en inbjuden gäst för varje tillfälle, mat och fika finns till självkostnadspris, lotteri. Avslutning i form av en kortare andakt.

Bild: Agneta Larsson

Terminsstart 2019: 29 januari

Välkommen till PUBEN i Mosjö församlingshem den 29 januari!
Klockan 14 startar Puben för våren igen. Vi gästas då av Gunnel och Dag Granell
som spelar melodier från förr och en och annan jularbolåt. Vi fortsätter sedan varannan tisdag med intressanta gäster som spelar och/eller berättar för oss. Vi äter någonting tillsammans och delar en härlig gemenskap.

Frågor? Välkommen att höra av dig till Sonya Wallentin tfn 019-15 47 81.

Välkommen!

Sonya Wallentin

Sonya Wallentin

Svenska kyrkan i Örebro

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar, Präst, Örebro pastorat, Församlingsherde

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka