Det här är Almby församling

I våra kyrkor och kapell firas gudstjänster och bedrivs gruppverksamhet för alla åldrar. Det finns också möjlighet till samtal i grupper eller enskilt med en präst eller diakon. Välkommen!

Våra kyrkor och kapell

Almby församling består av fyra olika gudstjänstgemenskaper. I stadsdelen Almby ligger den medeltida vitkalkade Almby kyrka omgiven av sin stora kyrkogård. Intill kyrkan ligger Almby församlingshem. Strax söder om kyrkan ligger universitetet där universitetskyrkan bedriver verksamhet. Svenska kyrkan driver också Sankta Katarina studentboende. I området Brickebacken finns Den gode herdens kapell. Vid såväl Almby kyrka, universitetskyrkan och Den gode herdens kapell ordnas varje vecka grupper pch gudstjänster.

I området Sörbyängen finns Sörbykyrkan som är en del av Almby församling men också en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) med egen styrelse. Sörbykyrkan har flera grupper och öppen verksamhet, för såväl barn och ungdomar som för vuxna.  

Gudstjänster

Till våra kyrkor och kapell kan du alltid komma för att fira gudstjänst. Vi firar vanligen högmässa varje söndag i tre av våra kyrkor, och det finns också andra former av gudstjänster under veckan.

Här kan du också låta döpa dig eller ditt barn, ha vigsel, konfirmeras eller hålla begravning. Informationsservice kan svara på frågor om detta.

Barnen i kyrkan

För de riktigt små barnen finns Kyrkis,  spädbarnsmassageöppen förskola och baby- och småbarnsrytmik. För skolbarnen finns Almby kyrkas barnkör och Sång-och dramagrupppen i Almby.

Ungdomarna i kyrkan

Ungdomar är välkomna till gemenskap och tro i konfirmandgrupp och ungdomsgrupp och Unga ledare. För dig som tycker om att sjunga finns ungdomskören  Almby ungas vokalensemble.

De vuxna i kyrkan

För vuxna finns grupper för andlig fördjupning och kristen gemenskap. I Den gode herdens kapell finns Pilgrimsgruppen, Öppet hus och Öppen kyrka. I Almby församlingshem träffas Internationella gruppen och Café Alma. Tycker du om musik och att sjunga i kör finns vuxenkörerna Vox Alma och Seniorkören i Almby. I Den gode herdens kapell finns en sånggrupp.

Gemenskap för alla

Här ordnas några gånger per termin också träffar med gemenskap för alla åldrar, basarer, föredrag och församlingsafton med olika teman. I kyrkan hålls musikgudstjänster och konserter. På sommaren finns café och sommarfester.

Vill du vara MED och hjälpa till?

Du som vill engagera dig ideellt är välkommen att kontakta oss via länken. Du kan också ta kontakt direkt med någon av de anställda i församlingen. Det finns många olika uppgifter där du behövs och du väljer själv hur mycket och med vad du vill engagera dig. Kanske vill du ordna med kyrkkaffet tillsammans med gruppen Kaffebönorna eller hjälpa till i Internationella gruppen med insamlingar till behövande? Kanske vill du vara ideell medhjälpare i någon verksamhet?

Någon att samtala med

Församlingens präster och diakoner finns för samtal när du behöver råd och stöd eller vill tala enskilt med någon. Du hittar deras kontaktuppgifter här nedan i kontaktlistan över alla medarbetare i Almby församling, eller ring Informationsservice 019-15 45 00 så hjälper de dig få kontakt.

Almby församling

Almby församling i sydöstra Örebro består av gudstjänstgemenskaperna i Almby kyrka, Sörbykyrkan, Den gode herdens kapell och Universitetskyrkan. Här kan du läsa mer om verksamhet och gudstjänster.

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: Informationsservice: 019-15 45 00 (öppet mån–tors kl. 9–17, fre 9–16. Lunchstängt 12–13) .

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan