Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pilgrim i Olaus Petri församling

Pilgrimsvandringar med Olaus Petri församling

Utsikt – Pilgrimsvandring i Kilsbergen

Pilgrimsvandra med Olaus Petri församling Lördag 18 maj 2019.

Vi vandrar i Kilsbergen. Till stor del under tystnad. Samtal och delande av livserfarenheter när vi tar paus. Mässa under bar himmel. Var och en bär sin egen mat. Vi vandrar hela dagen. Du bör ha vana av att vandra i skogen. Välj lämpliga skor! I bibeln beskrivs ofta gudsmöten på berg: Sinai, Karmel, Förklaringsberget. Var kan vi erfara Guds närvaro? Det är dagens samtalsämne.

Lördag 18 maj 2019. Kl. 08.00 Samling för gemensam avfärd vid Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2, Örebro. Var och en tar med sig egen mat. Vi samåker så berätta om du har bil när du anmäler dig.

Frågor och anmälan*: Björn Helgesson tel. 019-15 46 86

*gdpr

Vid anmälan hanteras dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Björn Helgesson

Björn Helgesson

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Örebro pastorat, Olaus Petri församling

olaus petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Veckomässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor knappt 23.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling