Foto: Johannes Frandsen

Pappis i Olaus Petri

Öppen förskola för pappor och barn.

DIGITAL SÅNGstund FÖR Pappis

Det är roligt att sjunga tillsammans, kom och var med! Vi inleder med en sångstund där vi sjunger, gör rörelser och ramsor . Efteråt samtalar vi om barn och föräldraskap. 

Plats: Digitalt mötesrum på Zoom

Tid: Torsdagar kl. 13.00-13.40. Höstterminen avslutas den 17 december. Efter jul startar vi vårterminens digitala sångstunder den 21 januari.

Mer info och anmälan: Skicka e-post till Peter Kempe så får du en länk och kan klicka dig in till sångstundens digitala mötesrum. Ange namn på barn och vuxen deltagare. Begränsat antal deltagare, sångstunden riktar sig till boende i Örebro pastorat. 

Anslut till sångstund: Du får en länk via mejl och kan klicka dig in till sångstundens digitala mötesrum.

 

Vid anmälan hanteras dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat på svenskakyrkan.se/orebro/gdpr

 

Onsdagar 13.30–16.00. Öppen förskola för pappor och barn.

Pappis vill visa på att pappan är viktig för sitt barn från första början – och att den tilliten byggs upp genom att man är och gör saker tillsammans. Pappis vill vara en plats där det goda samspelet bygger upp en god och stark relation. Under 15 års tid, från hösten 2002 till hösten 2017, har vi haft besök av drygt 26000 pappor och barn!

Vill du veta mer?

Gå med i vår Facebookgrupp för aktuell information och nyheter. Sök på Pappis Olaus Petri! Är du nyfiken på tankarna bakom Pappis och hur den här öppna förskolan för pappor och deras barn vuxit fram? Läs Peter Kempes artikel "Pappis Olaus Petri – en plats för meningsfulla möten" i Svensk kyrkotidning nr 4 2018. 

Lokaler

Verksamheten bedrivs i källarplanet av Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2D, Örebro, bredvid Olaus Petri kyrka.

2020

Höstterminen 2020, terminsstarter:
1/9 babycafé 6–10 mån, 1/9 babycafé 2–6 mån, 2/9 pappis, 3/9 öppen förskola.

Vi följer skolterminerna och har stängt under alla lov. (v.44 samt v.52-2)

Terminsavslutning: Torsdagen den 17/12 för Öppna förskolans alla verksamheter

Kontakt:

Anette Hållgärde, församlingspedagog 019-15 47 10
Peter Kempe (Pappis), familjepedagog 019-15 46 80, 076-772 03 16
Ann-Christin Rundh, fritidsledare 019-15 46 68, 076-772 03 06

Informationsfolder

Foldern hämtar du i öppna förskolans lokaler eller på församlingsexpeditionen.

Du kan också ladda ner vår folder här. sid 1, sid 2.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-18.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling