Styrning och demokrati

Svenska kyrkan Örebro pastorat består av åtta församlingar. Här kan du läsa mer om vår vision och om demokrati i Svenska kyrkan.