Öppen kyrka med musik Edsberg och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs kyrka och Mosjö kyrka, tisdagar kl 18-18.30

Tisdagar kl 18.00-18.30 Öppen kyrka med musik i Edsbergs kyrka och i Mosjö kyrka

Kom in och sitt ner en stund för att bara lyssna, om du vill kan du tända ett ljus. Du är välkommen att stanna en kort eller lång stund under den halvtimmen.

Om du är intresserad av att vara med någon tisdag för att bidra med sång eller musik, kontakta någon av våra kantorer:

Joakim Arenius på 019-15 46 25 e-post joakim.arenius@svenskakyrkan.se

Helena Larsson 0585-821 83 e-post helena.larsson@svenskakyrkan.se