Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöksadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

OP akademi

OP akademi erbjuder tre föreläsningar per termin söndagar 18:00–19:30. Forskare från universitet och högskolor bjuds in för att berätta om det senaste inom olika kyrkligt relevanta forskningsfält.


Vi träffas om inget annat anges i Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2B. Ingen anmälan, ingen kostnad.

 

Hösten 2017

10/9 Svenska kyrkans biskopsämbete i amerikansk diskussion.De ecklesiologiska argumenten. Kristina Lindström, doktorand i kyrkovetenskap, Uppsala universitet, komminister i Örebro Olaus Petri församling.

15/10 Varför bildades högkyrkliga sammanslutningar i Sverige för 100 år sedan? Carl Sjösvärd Birger, teologie master och doktorand i kyrkohistoria, Uppsala universitet

26/11 Systrarnas sång - om musiken i den heliga Birgittas kloster. Karin Strinnholm Lagergren, universitetslektor vid institutionen för musik och bild, Linnéuniversitet (Linnéuniversitetet är ett svenskt statligt universitet som bildades den 1 januari 2010 genom sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar).

En föreläsningskväll har i regel detta upplägg:  
18:00 Presentation av kvällens föreläsare
18:15 Föreläsning 
19:00 Kort paus följt av avrundande sammanfattning med möjlighet att ställa frågor
19:30 Slut

Föreläsningarna vänder sig till den kyrkligt intresserade allmänheten och tar upp ämnen inte enbart inom det teologiska fältet, utan kan också röra sig inom närliggande områden som musikvetenskap, arkitektur eller historia, för att ge några exempel. Perspektiven skiftar, men fokus ligger alltid på kyrkans liv och väsen. 

Peter Forsberg

Peter Forsberg

Svenska kyrkan i Örebro

Komminister, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Olaus Petri Församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
Örebro Olaus Petri församling

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Veckomässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 21.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling