Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöks- och postadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

OP akademi – föreläsningar från kyrkligt relevanta forskningsfält

OP akademi erbjuder tre föreläsningar per termin söndagar 18:00–19:30. Forskare från universitet och högskolor bjuds in för att berätta om det senaste inom sin forskning.

Vi träffas om inget annat anges i Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2B. Ingen anmälan, ingen kostnad.

Våren 2018

25/2 Ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan - vad innebär det för OP? Peter Forsberg, komminister i Olaus Petri församling, går vid denna föreläsning dels igenom något om hur Svenska kyrkans gudstjänstordningar utvecklats under 1900-talet och dels den process lett fram till den nu antagna kyrkohandboken. I föreläsningens andra del ges en detaljerad genomgång av hur den nya kyrkohandboken förhåller sig till det sätt att fira gudstjänst på som vi är vana vid i Olaus Petri.

10/3 Uppbyggelsedag, tema "Kyrkan" Vad menar vi egentligen när vi säger Kyrkan? Talar vi om en byggnad, en organisation eller handlar det om Kristi kropp i världen, d.v.s. alla som engagerar sig i kyrkan? Kan det i själva verket vara så att vi menar alla dessa saker, och många, många fler. Vad innebär Kyrkan för dig? Kom och var med och utforska Kyrkan! Vi firar gudstjänster, äter tillsammans och diskuterar och upplever Kyrkan ur många olika perspektiv under denna dag. Fullständigt program hittar du här!

29/4 Den liturgiska skrudens återkomst i Svenska kyrkan Margareta Ridderstedt, under 22 år verksam som textilantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Disputerad i konstvetenskap vid Stockholms universitet 2017.

20/5

En föreläsningskväll har i regel detta upplägg:  
18:00 Presentation av kvällens föreläsare
18:15 Föreläsning 
19:00 Kort paus följt av avrundande sammanfattning med möjlighet att ställa frågor
19:30 Slut

Föreläsningarna vänder sig till den kyrkligt intresserade allmänheten och tar upp ämnen inte enbart inom det teologiska fältet, utan kan också röra sig inom närliggande områden som musikvetenskap, arkitektur eller historia, för att ge några exempel. Perspektiven skiftar, men fokus ligger alltid på kyrkans liv och väsen. 

Peter Forsberg

Peter Forsberg

Svenska kyrkan i Örebro

Komminister, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

olaus petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
Örebro Olaus Petri församling

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Veckomässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 21.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling