Vigsel i coronatider

Ni som planerar ett bröllop har säkert många frågor med tanke på coronaviruset/covid-19. Hör av er till oss – vi hjälper er att planera och anpassa vigselgudstjänsten så att den kan ske på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer här i nyheten!

På grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa vigselgudstjänsten. Svenska kyrkan hjälper er att utforma en vigsel som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

REGLER I KYRKANS LOKALER och maxantal

Svenska kyrkan följer regler och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas gäller också i kyrkans lokaler, precis som i övriga samhället. Gudstjänsterna blir mindre och de som deltar ska vara friska. Ibland sänds gudstjänsterna även på webben.

Du hittar uppdaterad information om max antal personer i Örebro pastorats kyrkor och lokaler på vår webb.

Det är möjligt att genomföra vigseln med bara prästen, brudparet och två vittnen. Ni kan också välja att ha vigseln någon annanstans än i kyrkan, till exempel utomhus eller hemma. Svenska kyrkan hjälper er att hitta formerna för hur vi kan göra i den speciella situation som råder.

Bjud in gäster till ett livesänd eller filmad vigsel

Här finns naturligtvis avvägningar att göra, inte minst när det gäller integritet. Men de tekniska möjligheterna finns ju för att delta i en vigsel på distans, om någon av de närvarande filmar och delar filmen med andra närstående på ett ansvarsfullt sätt. Svenska kyrkans personal har inte möjlighet att hantera filmning/livesändning.

Festen längre fram

Om ni har planerat för en större fest efter vigselgudstjänsten, så behöver ni överväga att hålla den längre fram, i stället för att ställa in den.

Vi hjälper dig att hitta alternativ

Om ni planerar för en vigsel, boka den direkt här på webben. Vill ni prata med oss före er bokning och få hjälp att anpassa era planer efter de regler och rekommendationer som gäller, ring vår informationsservice . 
Boka vigsel direkt här via webben eller ring vår informationsservice på 019-15 45 00.

Bakgrund

Biskopsmötet samlar Svenska kyrkans alla biskopar med ärkebiskopen som ordförande. Biskoparna tar beslut i teologiska och ekumeniska frågor och skriver biskopsbrev som pekar ut riktningen i aktuella ämnen. Den 4 april 2020 hölls ett digitalt biskopsmöte om gemensamma råd angående dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster med anledning av Coronapandemin. Du kan ladda ner biskoparnas råd vid vid dop, vigsel och begravning i sin helhet som pdf här.