Bilden visar Universitetskyrkans Per Pettersson, präst, och Anna Forsström, diakon, på Örebro universitet.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Vi söker en universitetspräst till Almby församling, Örebro

Vi söker en universitetspräst till arbete med studenter och anställda på Örebro universitet. Du blir en del av arbetslaget i Almby församling, Svenska kyrkan i Örebro. Välkommen med din ansökan senast 29/8.

Universitetspräst Örebro


Bättre tillsammans

Liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Rom 12:4–5

År 2014 bildade vi åtta församlingar i Örebro – Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai samt Olaus Petri – ett pastorat med gemensam verksamhet, administration och ekonomi.

 

Almby församling i Örebro söker nu dig som vill arbeta som

UNIVERSITETSPRÄST på Örebro universitet.

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet. Här tillbringar över 15 000 studenter och 1 600 anställda sin vardag. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, måltidskunskap, undervisning, musik och idrott. På campus Örebro finns och välkomnas Universitetskyrkan av universitetet som en betydelsefull fristående samverkanspart.

Svenska kyrkan i Örebro står tillsammans med andra kristna samfund bakom Universitetskyrkan, som finns till för studenter och medarbetare inom Örebro universitet. Viktiga uppgifter på den mångkulturella arbetsplatsen är att vara närvarande och tillgänglig för samtal, att söka upp och skapa mötesplatser för kontakt och förståelse mellan olika erfarenhetsvärldar, kulturer och livsåskådningar, och bygga nya broar mellan kyrka och akademi.

I Universitetskyrkan arbetar universitetsprästen och universitetsdiakonen i nära samverkan med en studentpastor anställd på uppdrag av frikyrkorna i Örebro. Samtidigt är universitetsprästen knuten till Almby församlings arbetslag då tjänsten innehåller ca 20% församlingsarbete. Almby medeltidskyrka och församlingsexpedition ligger i nära anslutning till universitetsområdet.

Svenska kyrkan ansvarar även för studentboendet Sankta Katarina, där i första hand diakonen samordnar verksamheten. I anslutning till universitetet finns Örebro Teologiska Högskola, där bland annat blivande präster gör delar av sin utbildning.

 

Du som söker tjänsten

-är prästvigd inom Svenska kyrkan

-har utbildning för och stor erfarenhet av själavård och kris- och stödsamtal

-har vilja att arbeta för fördjupad ekumenik och erfarenhet av interreligiös dialog

-är bekväm med att vara en egen profil bland studenter och personal i den akademiska miljön

-har lust och mod att gå in i arbetet som kyrkans brobyggare på olika områden inom universitetet

-kan erbjuda olika former av gudstjänstgemenskaper och mötesplatser för tro och andlig fördjupning, både för studenter från Sverige och internationella studenter

-känner dig trygg med att hålla föredrag och leda samlingar för större grupper

-uppskattar att jobba i ett prestigelöst arbetsklimat med ett litet team

-vill arbeta i församling med exempelvis kyrkliga handlingar och gudstjänster som en del av tjänsten

-har lätt för att knyta och bibehålla goda kontakter

-har goda kunskaper i engelska

 

Tjänsten är 100% tillsvidareanställning.

 

Vill du veta mer?

Kontakta gärna församlingsherde Brita Wennsten  (tom 25/7) eller universitetsdiakon Anna Forsström (from 26/7) 

Sista dag för ansökan: 29 augusti 2021

Tillträde: 1 januari 2022 el enl överenskommelse

Församlingen och domkapitel kommer att genomföra intervjuer under september månad.

Kontakt:
Brita Wennsten, Församlingsherde
019-15 47 14
brita.wennsten@svenskakyrkan.se

Anna Forsström, Universitetsdiakon
019-15 47 01
anna.forsstrom@svenskakyrkan.se

 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Ansökningslänk till tjänst som universitetspräst Örebro

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: Informationsservice: 019-15 45 00 (öppet mån–tors kl. 9–17, fre 9–16. Lunchstängt 12–13) .

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan