Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tre temaföreläsningar med samtalscirkel i Nikolai, hösten 2019

Läs mer om tre spännande föreläsningar som sedan följs upp med tre samtalscirklar utifrån temat på föreläsningen. Läs mer om alla datum och tider. Välkommen!

Under hösten ges tre fristående föreläsningar i S:t Nicolai kyrka av  Bengt Larsson. Varje föreläsning följs sedan upp av en studiecirkel som träffas tre gånger utifrån förläsningens tema och leds av Annmari Larsson. Här finns möjlighet till fördjupning och samtal kring tre intressanta teman. Föreläsningarna och samtalscirkeln är kostnadsfria och sker i samarbete med Sensus.

Föreläsning 1 - 11/9 kl. 18.00 i S:t Nicolai kyrka

  • Helige Augustinus - det roliga minnet och jaget...
  • Högläsning av Tomas Tranströmer.

Samtalscirkel: måndagarna 16/9, 23/9 & 30/9 kl. 18.00 - 19.30 i Nikolai Prästgård.

Föreläsning 2 - 23/10 kl. 18.00 i S:t Nicolai kyrka

  • Den tidiga kristna bildkonsten - Katakomberna och Syrien.
  • Högläsning av Hjalmar Gullberg.

Samtalscirkel: måndagarna 28/10, 11/11 & 18/11 kl. 18.00 - 19.30 i Nikolai Prästgård.

föreläsning 3 - 20/11 kl. 18.00 i S:t Nicolai kyrka

  • Almoge - konst med bibliska motiv.
  • Högläsning ur Karl XII Bibel.

Samtalscirkel: måndagarna 25/11, 2/12 & 9/12 kl. 18.00 - 19.30 i Nikolai Prästgård.

Vill du veta mer?

Marie-Anne Gustafson

Marie-Anne Gustafson

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Nikolai församling, Örebro pastorat

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka