Tarjolla hyvää mieltä ja auttamisen iloa!/Här erbjuds gott humör och glädje i att hjälpa!

Nyhet Ändrad

Ruotsinsuomalainen toiminta Örebron pastoraatissa/Sverigefinsk verksamhet i Örebro pastorat

TARJOLLA HYVÄÄ MIELTÄ JA AUTTAMISEN ILOA!  

”Vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa, josta ei saa rahallista korvausta eli palkkaa. Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta, ilman pakkoa.” (Wikipedia)  

Ilo ja hyvä mieli, jonka seurakunnan vapaaehtoiset kokevat ja saavat itselleen eri tehtävistä on jotain sellaista, mitä on sanoin vaikea kuvailla. Yhdessä jakaminen ja elämän pohtiminen, mahdollisuus tarjota vanhukselle puhua äidinkieltään, olla mukana suunnittelemassa seurakunnan toimintaa tai olla valmistelemassa lämmintä yhteistä hetkeä seurakunnan piirissä. Siinä on muutamia mahdollisuuksia, joihin juuri sinä voit tarttua!  

Vapaaehtoistehtäviä on mm. tiimeissä, jumalanpalveluksissa, kotikäynneillä, kuorolaisena ja nuoriso- ja perhetoiminnassa. Ota rohkeasti yhteyttä työntekijöihin, jos haluaisit olla mukana tekemässä hyvää!

HÄR ERBJUDS GOTT HUMÖR OCH GLÄDJE I ATT HJÄLPA!  

”En volontär är en person som erbjuder sina tjänster frivilligt och utan att kräva någon betalning, oftast organiserat genom en frivilligorganisation.” (Wikipedia)  

Den glädjen och goda känslan som våra engagerade känner och får, när de hjälper till i olika uppgifter, är svårt att med ord beskriva. Att tillsammans dela och begrunda livet, eller att ge en äldre person möjligheten att tala sitt modersmål eller tillsammans planera, förbereda och genomföra verksamheter i värme och glädje för alla i församlingen, det är några möjligheter som just du kan medverka i!  

Frivilliguppdrag finns i bl.a. i teamen, gudstjänsterna, hembesöken, som körmedlem och i ungdoms- och familjeverksamheten. Om du vill vara med och göra gott, eller har frågor, ta då kontakt med medarbetarna!

Yhteystiedot/Kontakt

Täältä löytyy yhteystiedot meihin jotka työskentelemme Ruotsin kirkossa suomenkielisessä toiminnassa Örebrossa/Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med finsktspråkig verksamhet i Svenska kyrkan i Örebro.