Foto: Suju-photo_Pixabay

Tankar i vardagen

Låt mina fötter få gå på vägar du vill jag ska vandra. Hela mitt liv vill jag tjäna dig och berätta om dig för andra.

Jag kan inte minnas när jag senast sjöng den sången, men häromdagen när jag gick runt hemma i köket utan att tänka på egentligen något alls  så dök den upp:

Låt mina fötter få gå
på vägar du vill jag ska vandra.
Hela mitt liv vill jag tjäna dig
och berätta om dig för andra.

En rätt klassisk bild av hur vi alla är del av Guds mission i världen och hur vi som kristna, får vara Guds redskap i utbredandet av Guds rike. Visst, det är väl fint.

Jag tänkte inte så mycket mer på det men fortsatte i alla fall att nynna på sången. Jag märkte rätt snart att jag ofta kastade om slutraderna och istället för att sjunga  

Hela mitt liv vill jag tjäna dig
och berätta om dig för andra.

så sjöng jag

Hela mitt liv vill jag tjäna dig
och berätta för dig om andra.

Först fnös jag lite, hur svårt kan det liksom vara att sätta två små ord på rätt ställe i en text? Men de ville inte hamna på rätt ställe! Det blev fel varje gång.

Så jag började fundera, vad betyder den här nya texten? Berätta för dig om andra. Det är väl det vi gör när vi ber för någon? Vi berättar om den människans liv och problem och lyfter fram det inför Gud. Det är ju jätteviktigt!

Och kanske är det ännu viktigare att vi har båda raderna med; dels berätta om dig för andra och dels berättar för dig om andra. Kanske är det just det, att båda behövs?

Vi säger att vi ska leva i diakoni – är det just detta?

Vi är inte alla diakoner men vi är alla, som döpta, medarbetare i Guds diakoni. Det finns ingen gräns för hur många fötter, händer och villiga hjärtan som kan arbeta för det goda, som kan leva i diakoni. Och när vi gör det blir diakonin levande och får just en sådan puls, en sådan andning som dessa varianter av sången visar på.

Så här:

Att leva i diakoni är att bära.
Att bära Guds frid ut i världen.
Att bära världens nöd till Gud.

Därför sträcker sig diakonin ut, ända till den människa som tror sig vara längst ifrån samhället, längst ifrån andra människor, längst ifrån Gud. När psalmisten säger: ”gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där” så beskrivs Guds diakoni.

Men diakonin når också inåt, in i kyrkans heligaste, till Guds altare, till Gud. Där hämtar den den kraft och frimodighet, det hopp och den frid världen behöver. ”Dina synder är dig förlåtna”, ”Du är mitt älskade barn”, ”För dig utgiven. För mig utgjutet.”

Så rör sig diakonin. In och ut, in och ut. Samlar in nöd och sprider ut frid. Nöd mot frid, nöd mot frid. En ständig rörelse. Ett evigt pulserande.

Jag kallar det Diakonins andetag.

Vi ber:

Gud, du vår starkhet och vårt hopp vår trygghet och vårt stöd. Du som älskar oss mer än vi förmår älska oss själva, ge oss det vi inte vet att be om, uppfyll oss med glädje när vi ser ditt ansikte.

Tack för att du kallar oss att helt och fullt tjäna dig i din kyrka. Väx i oss alltmer, upplys oss med ditt ljus, tala till våra inre ord från fadern, ord av kärlek.

Vi ber för din kyrka på jorden, för vår värld, för alla som lider under förtryck och orättvisor. Vi ber om fred och medmänsklighet.

Vi ber för Mikaels församling och de uppgifter du anförtror oss här. Gör oss uthålliga i försoningens tjänst. Gör oss lyhörda och hängivna. Ge oss den frimoighet och kraft, det tålamod vi behöver och bevara oss i din närhet. Ge oss uppmuntran och glädje i arbetet. Låt oss fördjupas i tron, hoppet och kärleken.

Så ber vi dig Herre för oss själva. Välsigna mig dag för dag. Gör mig ny när jag blir gammal. Öppna mig igen när jag sluter mig för dig och för min nästa.

Hör vår bön, för Jesu Kristi skull. Amen.

Gå ut i tjänst för Gud med öppna händers kraft.
Låt rätten flyta fram och bryta ondskans makt.
Gå ut i tjänst för Gud.
Ge stumma röst och mod.
Ge liv åt livlöshet.
Sprid hopp om en ny jord.
Fast änglarna finns med har de ej möjlighet
att vända krig till fred om inte vi finns med.
Så vandra nu med Gud i solidaritet
med himmel och med jord för sanning och för fred!

Kajsa Olofsson

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:

Informationsservice: 019-15 45 00
(öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13).

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47
Anne-Marie Östberg, 019-15 47 42

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka
är öppen för enskild andakt och möjlighet att tända ljus:
söndag kl 10.00–12.00, måndag, tisdag och torsdag kl 9.00-13.00. Dessa dagar är även kyrkan bemannad med präst eller diakon under tiden 10.00-12.00.