Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tångeråsa kyrka stängd för restaurering 2 januari–2 maj 2020

Efter vår nyårsbön 1/1 2020 stänger vi Tångeråsa kyrka för att under fyra månader låta hantverkarna arbeta i kyrkan med att frigöra plats under orgelläktare för förvaring, cafébord och en ny plats för vaktmästaren att hantera ljus och ljud i kyrkan. Det blir också nya bänkdynor och ny gångmatta i kyrkan. Söndagen den 3 maj återöppnar vi kyrkan med festmässa. Under de månaderna som kyrkan är stängd kommer vi att fira gudstjänster, dop, vigsel och begravning i Edsberg, Hackvad och Kräcklinge kyrkor.

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka