Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan söker vikarierande komminister

Nu söker vi en vikarierande komminister till Längbro församling, är det du? Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti.

Längbro församling söker vikarierande komminister.

Var med och utveckla en levande och lärande kyrka. Längbro församling vill vara en plats där människor får växa och mogna i kristen tro. 

Örebro pastorat innefattar åtta församlingar i Örebro och Lekebergs kommuner. Här är anställda, förtroendevalda, ideella och många andra engagerade i att gestalta svenska kyrkans tro och liv samt bygga kyrkans framtid. Vi för dialog och utvecklar gemenskap över samfunds-, religions- och andra gränser mellan människor och grupper. 

Längbro församling ligger i en vacker miljö på väster i Örebro och har ca. 9 000 medlemmar(19 000 invånare). Församlingen har ett arbetslag på 18 anställda. Det finns två kyrkor i församlingen men det är i Längbro kyrka det huvudsakliga gudstjänstlivet finns. Det nytillbyggda församlingshemmet alldeles intill fylls under veckorna med liv genom många olika aktiviteter. 

I Längbro finns visionen ”Sedd av människan - älskad av gud”. Församlingens medarbetare och ideella vill erbjuda en gemenskap för alla åldrar där människor blir synliggjorda, får en känsla av sammanhang samt ges möjlighet att utforska och utvecklas i sin tro. För att möjliggöra det så önskar vi att undervisningen anpassas till aktuell situation, sker i dialog smat skapar utrymme för de egna erfarenheterna. 

Nu söker vi dig som vill vikariera som präst hos oss! Vi önskar att du:

  • är prästvigd
  • är glad och trygg i din identitet och i ditt arbete som präst
  • tar vara på det goda som händer i församlingen och ser möjligheter till fortsatt utveckling
  • vill bygga relationer i närsamhället

Vikariatet är på 100% i 6 månader, med möjlighet till förlängning. 

Sista ansökningsdag är 12 augusti. 

Start enligt överenskommelse. 

Kyrkoherde Ewa Selin svarar på dina frågor. Hon nås på telefon 019-15 46 00

Läs mer om tjänsten och Ansök här

Välkommen med din ansökan!

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka