Stensäkringsarbete på våra kyrkogårdar

Örebro kyrkogårdsförvaltning är ansvariga för att kontrollera att gravstenar på kyrkogårdar inom Örebro pastorat är säkert monterade och inte utgör en säkerhetsrisk. Här kan du läsa mer om stensäkringsarbete på våra kyrkogårdar.

Örebro kyrkogårdsförvaltning är ansvariga för att kontrollera att gravstenar på kyrkogårdar inom Örebro pastorat är säkert monterade och inte utgör en säkerhetsrisk. Det gäller alla stående gravstenar med en höjd över 30 cm. Kontrollen utförs vart femte år och stenen måste klara ett belastningsprov på 350 N (35 kg). Gravstenar som inte uppfyller kraven läggs ned och gravrättsinnehavare kontaktas för åtgärd.

Om en gravsten inte klarar belastningsprovet kan du själv som gravrättsinnehavare utföra nödvändiga åtgärder så att stenen står säkert, anlita en stenhuggerifirma eller beställa arbetet av kyrkogårdsförvaltningen.

Våra priser är:

  • Justering inklusive säkring - 1 905 kr
  • Dubbning - 685 kr
  • Säkring och dubbning - 2 590 kr
  • Vid åtgärd av gravstenar som överstiger en storlek av 120x120 cm debiteras en timkostnad på 395 kr utöver materialkostnad. Kontakta oss för en offert.

CKG (Centrala Gravvårdskommittén) har tagit fram ett dokument med lagar, riktlinjer och information om ansvarsfördelning kring montering av gravstenar.  Här kan du läsa dokumentet som CKG har sammanställt.

 

kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Öppettider:
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 och 13–14.30.
Just nu tar vi inte emot fysiska besök, utan sköter all kommunikation via telefon eller e-post.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Övriga tider hänvisas till informationsservice,
Telefon: 019-15 45 00, mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16.
Lunchstängt kl. 12–13.
Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Per Gustafsson, 019-15 45 68

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71

Driftchef på krematoriet
Peter Hammarlund, 019-15 47 63

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186