Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sorgegrupp för studenter

Har du mist någon som står dig nära? Universitetskyrkan bjuder in till samtal om sorg för dig som är ung vuxen.

Universitetskyrkan i Örebro bjuder varje höst in till samtal om sorg för dig som är ung vuxen (cirka 20-35 år).

Vi träffas sex gånger i grupp.
I väntan på plats erbjuder vi vid behov enskilda samtal. 

För mer information och anmälan kontakta:

Diakon: Anna Forsström 0767-720 324
studentdiakon@oru.se