Skärtorsdagen i Edsberg och Mosjö-Täby

Digital gudstjänst. Välkommen att vara med och fira gudstjänst på Skärtorsdagen!

1/4. Var med och fira gudstjänst på Skärtorsdagen. Det nya förbundet.

Präst: Marcus Willén Ode

Diakon: Anmari Larsson

Musiker: Helena Larsson, Joakim Arenius

Kyrkvärdar: Ulla-Britt Wärmé, Gunvor Lindkvist

Psalmsång av medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

 

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13) .

E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka