Meny

Skapelsetid i Mikaels församling

Under perioden 6/9–11/10 firar vi Skapelsetid i Mikaels församling i Örebro. Kom och engagera dig för klimatet tillsammans med oss!

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Detta sker i en tid då världen står inför en gigantisk uppgift att dela jordens tillgångar både uthålligt och rättvist.

Varje människa, skapad till Guds avbild, har rätt till ett hållbart liv som det bara är möjligt. Men olika saker kan sätta käppar i hjulen för oss. Det kan vara hunger eller krig eller en stressig vardag.  Vi vill leva och fördela jordens resurser så att också framtida generationer kan få ett bra liv här på jorden. Och vi vill sprida det glada budskapet att väldigt mycket redan har hänt och att när goda krafter jobbar mot samma mål kan ännu mer hända.

Kom och engagera dig för klimatet tillsammans med oss!

Söndagar i skapelsetid, s:t mikaels kyrka

 
6/9 Första söndagen i Skapelsetid
13 e Trefaldighet – Medmänniskan
10.00 Högmässa
ORD: ELD
Kärlekens eld får oss att vilja göra gott för våra medmänniskor och för klimatet. Kanske tänds en gnista i ditt inre för att ta ansvar för det du kan?

Bild: U Sövig

13/9 Andra söndagen i Skapelsetid
14 e Trefaldighet – Enheten i Kristus
10.00 Gudstjänst med små och stora
ORD: VATTEN
Någon har sagt: Jag är bara en droppe i havet, men vad vore havet utan droppar? Tillsammans kan vi bära varandra och världen.

20/9 Tredje söndagen i Skapelsetid
15 e Trefaldighet – Ett är nödvändigt
10.00 Högmässa
ORD: LUFT
Ett är nödvändigt. Att andas stillhet och lugn. Att ge sig tid att lyssna inåt, på kroppen och på Gud. Vi andas ut vår oro, vi andas in Guds fred.

27/9 Fjärde söndagen i Skapelsetid
16 e Trefaldighet – Döden och livet
10.00 Högmässa
ORD: JORD
Den svarta jorden. Här både slutar och börjar livet. Kretsloppet blir synligt. Fröet begravs och växer upp till en ny växt.

SÖNDAG 27/9 KL 12.00
FÖRELÄSNING I KYRKSALEN

Syra din skörd – gott, enkelt och billigt - Adriana Jerlström-Maj
Efter föreläsningen finns det möjlighet att köpa produkter från Bergslagens grönsaksförädling.

4/10 Femte söndagen i Skapelsetid
Den helige Mikaels dag – Änglarna
10.00 Gudstjänst
ORD: ETERN
Etern troddes förr vara en osynlig, flyktig substans som uppfyllde varje vrå av universum. Tänkte man då på änglar?

Utställning ”Änglarna dansar in” av Ulrika Sövig.

11/10 Sista söndagen i Skapelsetid         
Tacksägelsedagen
10.00 Mässa med små och stora
ORD: LOVSÅNGSTACK
Detta är en dag att säga tack till Gud för det som jorden ger och en dag att dela med sig till varandra.
Ta gärna med skördealster till kyrkan idag! Vi ordnar en Skördeförsäljning efter mässan, där alla pengar går till Diakoni i Mikael.
Den som bor i stan utan trädgård kan "skörda" i matbutiken och låta kyrkan dela ut maten till behövande. Vi tar även emot torrvaror denna söndag.

Välkommen med ditt bidrag!

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:

Informationsservice: 019-15 45 00
(öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13).

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47
Anne-Marie Östberg, 019-15 47 42

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka
Under sommaren är kyrkan öppen
under följande gudstjänsttider:
Onsdag 8.30 Morgonbön
Torsdag 18.30 Stilla mässa
Sönd 10.00 Gudstjänst