Meny

Vi samlade in över 125 000 kronor till Panzisjukhuset

Svenska kyrkan har varit med och samlat in över 125 000 kronor till Panzisjukhuset i samband med dr Denis Mukweges besök i Örebro. Det har skett via konstlotteriet "Se henne", Go'fika och kollekter, bland annat vid den stora fredsgudstjänsten.

– Det är ett fantastiskt resultat, säger kyrkoherde Ewa Selin.

Den ekumeniska fredsgudstjänsten med dr Denis Mukwege i S:t Nicolai kyrka innebar nytt kollektrekord – det kom in drygt 87 000 kronor under gudstjänsten i kyrkan, som arrangerades i samarbete med Rotary.

Till detta tillkommer resultatet från Go'fika i Café Nikolai, en kollekt i Adolfsbergs kyrka, övrig insamling inom Svenska kyrkan samt utställningen och konstlotteriet ”Se henne”.

Sex kvinnliga fotografer i Örebroområdet skänkte ett verk var till en utställning i S:t Nicolai kyrka.

Dr Denis Mukwege håller upp Stefanie Anderssons bild "Peace".
Dr Denis Mukwege med Stefanie Anderssons bild "Peace", som han fick under fredsgudstjänsten i S:t Nicolai kyrka. Bild: Jenny Holmberg

– Deras bilder gestaltar teman som hopp, kvinna, fred och styrka, säger kommunikationsstrateg Jenny Holmberg. Svenska kyrkan arrangerade ett konstlotteri där vinsterna var de här sex verken och där alla pengar går oavkortat till Panzisjukhuset.

”Otroligt hoppfullt”

Resultatet för ”Se henne” slutade på cirka 22 600 kronor. 

– Vi sålde nästan 1500 lotter som kostade 10 kronor styck. Utöver det, gick sex medieföretag gick in och supportade fotografernas initiativ genom att skänka 1000 kronor var, säger Jenny Holmberg.

Anders Lennartsson, församlingsherde i Nikolai församling, konstaterar att slutsumman därmed landar på över 125 000 kronor.

– När vi räknar samman allt vi gjort – fredsgudstjänsten, Go'fika, ”Se henne”, kollekten från Adolfsbergs församling och övrig insamling – ja, då landar vi där. Det är otroligt hoppfullt. Ett stort tack till alla som varit med och tagit ställning mot sexuellt krigsrelaterat våld.

Vinnare och resultat i konstlotteriet "Se henne"

  • Vinnarna. Bland alla som köpt lotter i konstlotteriet ”Se henne” drogs sex vinnare, som allltså fick ett verk var. Vinnarna, som kontaktats personligen, är Ann-Sofie Karlsson, Rune Lundkvist, Tomas Malmqvist, Inger Bergane, Karin Gustafsson och Fredrik Stenström Svanbäck. Grattis allihop!
  • Reklambyråutmaningen. Sex medieföretag – som vet att en bra bild verkligen kan göra skillnad – gick in och stöttade de kvinnliga fotografernas initiativ genom att skänka 1000 kronor var, utan att köpa lotter. Kommunikationsbyrån Strateg satte igång bollen och fick sällskap av Backa Studios, Four PR, Prinfo Welins, Verbum och Xponera Media. Slutresultatet för ”Se henne” blev därmed cirka 22 600 kronor, som går oavkortat till Panzisjukhuset.
  • Fotograferna. De sex kvinnliga fotograferna som skänkt var sitt verk är Stefanie Andersson, Ulla-Carin Ekblom, Karin Foberg, Sofie Isaksson, Kicki Nilsson och Carina Remröd. Du kan läsa mer om deras bilder i ”Se henne”:s folder.

"Se henne" – utställning och ställningstagande av sex kvinnliga fotografer i Örebroområdet

”I varje våldtagen kvinna ser jag min hustru, i varje våldtagen mor ser jag min egen mor, i varje våldtaget barn ser jag mina egna”. Fredspristagaren Denis Mukwege riskerar sitt liv för att hjälpa kvinnorna och barnen på Panzisjukhuset i Kongo-Kinshasa. Våldtäkt och sexuell tortyr är vapen i den pågående konflikten. Över 50 000 kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld har fått vård på Panzisjukhuset.


Forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig och väpnade konflikter. Systematiska våldtäkter används som en strategi för att demoralisera fienden och destabilisera etniska grupper. I den ojämlika värld vi lever i, är detta ett av de mest fruktsansvärda exemplen på att det är både svårare och mer riskfullt att födas som flicka än pojke.


Därför har vi skänkt var sitt verk till utställningen ”Se henne” i S:t Nicolai kyrka. Utställningen hänger i kyrkan under Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro, när dr Denis Mukwege medverkar i bland annat fredskonferens, fredskonsert och fredsgudstjänst. Bilderna är också vinster i ett lotteri som arrangeras av Svenska kyrkan och alla intäkter från lotteriet går oavkortat till Panzisjukhuset.


Se henne. Under lång tid har mannen haft tolkningsföreträde för hur kvinnor gestaltas i bild. Så är det inte längre. I den här utställningen möter du kvinnor och flickor skildrade av oss, sex kvinnliga fotografer i Örebroområdet. Varje bild har sin egen historia och stil. Under några dagar ”äger” våra tjejer två stora bärande pelare som strävar uppåt, mot något bättre. De bär upp hela kyrkan. Bär upp hela världen.


Det går att förändra. Om du ser henne, lyfter blicken och väljer att ta ställning.


/
Stefanie Andersson
Ulla-Carin Ekblom
Karin Foberg
Sofie Isaksson
Kicki Nilsson
Carina Remröd