Minskat klimatavtryck och bättre välkomnande av sörjande – planerad renovering av krematoriet

Krematoriet på Norra kyrkogården i Örebro behöver renoveras och byggas om. Om kyrkofullmäktige säger ja till 2020 års budget på sammanträdet i november, drar arbetet igång i januari 2020.

– Det handlar bland annat om teknikuppdateringar för att minska vårt klimatavtryck, men även om att kunna välkomna sörjande på ett bättre sätt, säger Per Gustafsson, kyrkogårdschef.

Vid det senaste bytet av teknisk utrustning på krematoriet i Örebro, lades en preliminär plan om att göra en ny uppdatering 2021.

– Vi har sett att vi behöver tidigarelägga detta, både för att inte halka efter rent tekniskt och för att den varma miljö som vår utrustning används i är så pass tuff, säger Per Gustafsson.

Murverket i ugnarna håller inte tätt, vilket skapar problem med styrningen och ökar energiförbrukningen. Styrsystemet behöver uppdateras. Rökgasreningen behöver också förbättras – planen är att det ombyggda krematoriet ska ha två rökgasreningssteg istället för ett, som det är idag.

Återanvända processenergi

– När vi utrustade kremeringsprocessen med rökgasrening i Örebro 1994 var vi pionjärer, men mycket har hänt sedan dess. I dag förordas separata rökgasreningssteg för varje ugn, bland annat för energiförbrukningens skull.

– Samtidigt ansluter vi oss till fjärrvärmenätet för att kunna återvinna en större andel av vår processenergi. Idag återvinner vi vår processenergi under den kalla årstiden, genom att låta den värma upp våra lokaler – men sommartid får vi ett stort överskott, som vi inte kan lagra och tvingas ventilera bort. På det sättet dumpar vi i praktiken cirka 270 000 kWh varje år, vilket motsvarar 72 ton koldioxid. Genom att koppla på oss på fjärrvärmen kommer den här dumpade överskottsenergin att kunna användas av andra. För kyrkogårdsförvaltningens del innebär det att vi kan köpa till lite extra värme om vi så behöver och sälja vårt överskott när det är varmare ute.

Ljusa, fina lokaler för ett sista avsked

Vid sidan av de tekniska investeringarna, vill kyrkogårdsförvaltningen även bygga om de lokaler som är tänkta att användas för ett sista avsked.

– De här lokalerna är nedgångna och fungerar inte som de ska, på en rad sätt. När vi nu planerar för en större ombyggnad vill vi också se över de här lokalerna så att de blir fina och ljusa, med utsikt över en trädgård utanför. Avsked och sorg är viktiga saker, säger Per Gustafsson.

Renovering planeras pågå i ett halvår

Kostnaden för investeringarna beräknas bli 20 miljoner kronor för de olika teknikuppdateringarna (murverk, rökgasrening, styrsystem och anslutning till fjärrvärmenätet) och 11 miljoner för ombyggnad av de lokaler som ska användas för ett sista farväl.

– Jag hoppas och tror att kyrkofullmäktige säger ja till Örebro pastorats budget för 2020 och i så fall fortsätter vi enligt plan. Det kommer i sin tur medföra en del störningar. Ombyggnadsarbetet beräknas pågå mellan januari och juni 2020 och under den tiden kommer vi inte genomföra några kremeringar i Örebro – vi tar då hjälp av andra närliggande krematorier istället. Detta är ingenting som utomstående märker av, utan det är ett arbete som vi på kyrkogårdsförvaltningen tar ansvar för och löser.

– Däremot kommer det märkas att det byggs och det kan se lite stökigt ut runt krematoriebyggnaden på Norra kyrkogården. Det kommer också vara begränsad tillgång till en del av våra lokaler. Här hoppas jag på allmänhetens förståelse. Vi bygger för att kunna göra ett bättre jobb i framtiden och för att minska vårt klimatavtryck med tanke på kommande generationer.

Per Gustafsson

Per Gustafsson

Svenska kyrkan i Örebro

Kyrkogårdschef, Kyrkogårdsförvaltning, Örebro pastorat

kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Öppettider:
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 och 13–14.30.
Just nu tar vi inte emot fysiska besök, utan sköter all kommunikation via telefon eller e-post.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Övriga tider hänvisas till informationsservice,
Telefon: 019-15 45 00, mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16.
Lunchstängt kl. 12–13.
Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Per Gustafsson, 019-15 45 68

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71

Driftchef på krematoriet
Peter Hammarlund, 019-15 47 63

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186