Renovering av muren på Murgrönan
Foto: Charlott Torgén

Renoverad mur på Murgrönan - Almby kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Arbetet med att renovera muren på askgravplatserna som kallas "Murgrönan" är snart färdigt. Skyltarna kommer sedan att monteras tillbaka allteftersom och beräknas vara klart till hösten 2024.

Murgrönan efter restaureringen Foto: Charlott Torgén
Murgrönan efter restaureringen Foto: Charlott Torgén

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42