Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Regnbågsmässa i S:t Nicolai kyrka 23 augusti

Fredagen den 23 augusti klockan 19 firar vi regnbågsmässa i S:t Nicolai kyrka i Örebro. En regnbågsmässa är som en vanlig mässa (gudstjänst med nattvard) men med extra fokus på kärlek och HBTQ.

Regnbågsmässan är en del av Svenska kyrkans regnbågshelg 23–24 augusti i Örebro.

Gudstjänstledare Moni Höglund, präst i Svenska kyrkan. Predikan av Niclas Öjebrandt, pastor och styrelseledamot i Riksförbundet EKHO. Kören Gospel of Joy sjunger under ledning av Cecilia Axelsson.

Efter regnbågsmässan är det mingel med snacks i Nikolai prästgård på Nikolaigatan 8.

S:t Nicolai kyrka fredagen den 23 augusti kockan 19