Foto: Pelle F/Kyrkokartan

Omvändelse - Pilgrimsvandra med Paulus

Nyhet Publicerad

Pilgrimsvandring med Olaus Petri församling 11 september 2022. En endagsvandring från Olaus Petri kyrka till Rinkaby kyrka och hem igen.

Just nu förbereds höstens pilgrimsvandring. Vi hoppas kunna gå till Rinkaby kyrka, halvvägs till Glanshammar.

Denna höst låter vi Paulus liv och texter prägla mycket i församlingen. Paulus kom att vandra runt i stora delar av den då kända världen. Startpunkten blev för honom ett starkt möte med Jesus som helt vände hans liv upp och ner. Från att ha förfölja kristna blev han trons förkämpe. Vilka erfarenheter har vi själva av livsförvandlande händelser i våra liv? Vad innebär omvändelse? Vi låter de frågorna följa oss under vandringen.

Start och mål: Vi planerar att genomföra denna vandring söndag eftermiddag 11 september och kommer att bekräfta dagen efter sommaren. Samling kl. 13.00 vid Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2, Örebro. Åter före kl. 18.00. 
Den som vill kan äta egen medhavd lunch i församlingshemmet mellan högmässan, 
som är i kyrkan kl. 10.00, och vandringen. 

Kostnad: Ingen kostnad. Ta gärna med dig en termos kaffe/te att dricka när vi tar paus.

Mer info samt anmälan: Björn Helgesson, 019-15 46 86.

Paulus brev – Torsdagsmässor i OP

Temapredikningar i torsdagskvällens nattvardsgudstjänst i Örebro Olaus Petri. Torsdagar kl 18.

Paulus – omstridd och älskad

Välkommen till en ny omgång av studie- och samtalskvällar i Olaus Petri. Torsdagar kl. 19–20. Om du vill kan du inleda kvällen med att fira mässa i Olaus Petri kyrka kl. 18.00. Terminsstart 6 oktober.

Retreat, pilgrim och heliga danser i Olaus Petri

Under den här rubriken lägger vi upp heliga danser, retreater, pilgrimsvandringar, meditationsdagar och andra tillvällen till andlig växt.

Olaus Petri församling

– kyrkan på norr i Örebro!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (dec -21). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling