Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pilgrimskonfirmation 2018/2019

Pilgrimskonfirmation 2018/2019 är ett samarbete mellan Adolfsberg, Almby, Edsberg/Mosjö-Täby, Mikael, Olaus Petri och Nikolai församlingar. Här kan du som konfirmand/vårdnadshavare läsa om datum för träffarna, konfirmandresan och hitta kontaktuppgifter till ledarna.

DATUM FÖR PILGRIMSKONFIRMANDTRÄFFARNA

 • 2/9 Pilgrimskonfa start i S:t Nicolai kyrka - Gud
 • 23/9 Pilgrimskonfa / Pilgrimsvandring – Människa
 • 12-14/10 Pilgrimskonfa läger på Finnåker
 • 11/11 Pilgrimskonfa – Dop
 • 1/12 Obs! En lördag i Almby församlingshem – ”Ät dig igenom kyrkoåret”
 • 2/12 Uppdrag – fira 1:a advent med din konfirmandgrupp i någon kyrka
 • 20/1-2019 Pilgrimskonfa – Jesus
 • 10/2 Pilgrimskonfa – Relationer
 • 3/3 Pilgrimskonfa – Döden
 • 24/3 Pilgrimskonfa - Den helige Anden och resförberedelse
 • 12-18/4 Pilgrimskonfaresa till Canterbury i England
 • 28/4 Pilgrimskonfa – Förberedelse för konfirmationen

Föräldramöte

Inför resan till Canterbury i England kommer det att hållas ett föräldramöte mer information kommer.

Andra chansen

Om man har förhinder någon söndag och inte kan vara med så erbjuder vi "Andra chansen". Torsdagen efter den ordinarie konfaträffen ses vi kl. 16.30-18.40 i Nikolai prästgård.

Datum för konfirmationerna

Beroende på vilken grupp konfirmanden tillhör så deltar konfirmanden vid ett genrep och en konfirmation av dessa datum.

 • 7/5 Genrep och fotografering - Grupp Lejon
 • 8/5 Genrep och fotografering - Grupp Lamm
 • 11/5 kl. 11 Konfirmation - Grupp Lejon
 • 12/5 kl. 11 Konfirmation - Grupp Lamm
 • 14/5 Genrep och fotografering - Grupp 1 Duva
 • 15/5 Genrep och fotografering - Grupp 2 Duva
 • 16/5 Genrep och fotografering - Grupp Fisk
 • 18/5 Konfirmation - kl. 11 Grupp Duva 1 och kl. 15 Grupp Duva 2
 • 19/5 kl. 11 Konfirmation - Grupp Fisk

Grupper

Konfirmanderna är indelade i smågrupper (Duva, Lejon, Fisk & Lamm) som är samma grupp under hela året. Vid sjukdom eller frågor kontakta respektive gruppledare. Vi startar alltid gemensamt i S:t Nicolai kyrka och delar sedan upp oss i mindre grupper och avslutar tillsammans i helgrupp. Observera att vi träffas på andra platser några gånger under året, men det påminner vi om.

Dop

För de som inte är döpta kommer det att ske i samband med konfaträffen den 11 november. Kan man inte då kommer andra tider att finnas. Har du frågor kring dop kontakta din gruppledare.

Pilgrimsresa

Den 12-18 april 2019 är det dags för konfirmandernas "Pilgrimsresa". Vi åker till Canterbury i England. Resan är kostnadsfri, men en del mat får man bekosta själv. Mer information om resan kommer senare. Det kommer också att hållas ett föräldramöte inför resan med information och möjlighet att ställa frågor.

Har du frågor om pilgrimskonfirmation

Allmänna frågor, lämna kontaktuppgifter, datum m.m. kontakta:

Har du frågor om själva konfirmationen, din ungdom eller dyl. kontakta:

Duva

Lamm

Lejon

Fisk

Musikansvarig