Foto: Albin Hillert/IKON

Palmsöndagen i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Kring Palmsöndagens tema. Digital helgmålsbön och Gudstjänst med små och stora, från Mosjö kyrka. Vi är utspridda men ändå tillsammans. Välkommen att var med!

28 mars. Det är Palmsöndagen och vi firar Gudstjänst med små och stora i Mosjö kyrka.

Barn från vår verksamhet Songstars medverkar i gudstjänsten.

Textläsning ur Barnens bästa bibel: Rebecca Wallentin

Betraktelse och sång: Maria Rudberg, Rebecca Öhman

Musiker: Joakim Arenius, Helena Larsson

Psalmsång av anställda i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

 

27 mars. Inför palmsöndagen. Helgmålsbön från Mosjö kyrka.

Diakon: Anmari Larsson

Textläsning: Britt-Inger Nilsson

Musik och bildproduktion: Joakim Arenius

Fler digitala påskhälsningar från Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar läggs ut efter hand. Varmt välkommen att fira påsken med oss!

Du kan också hitta våra gudstjänster på facebooksidan: www.facebook.com/edsbergmosjotaby