Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

2/2 OP All Stars – En manifestation av musiklivet i vår församling!

I denna unika konsert får vi lyssna till samtliga ensembler i Olaus Petri församling.

Söndag 2 februari 18.00 OP All Stars

I denna unika konsert på Kyndelsmässodagen – kyrkomusikens egen dag – får vi lyssna till samtliga ensembler i Olaus Petri församling:

Olaus Petri Barnkör, Olaus Petri Gosskör, Ceciliakören, Ungdomskören OPQ, Olaus Petri Laudantes, Olaus Petri Cantores, Olaus Petri Vocalis och Olaus Petri musikkår.

Under ledning av AnnaKarin GillbergEriksson, Anna Ytterberg, Mats Bertilsson och Staffan Sjösvärd. En manifestation av musiklivet i vår församling!

Olaus Petri kyrka, Storgatan 40, Örebro.
Fri entré.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling