Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

27/10 OP akademi: När män möts som pappor

Söndag 27 oktober kl 18.00 i Örebro Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2B.

OP akademi söndag 27 oktober kl 18:00–19:30
När män möts som pappor – Fadrandets politik och praktik i det jämställda och pappavänliga Sverige

Om hur pappor skapas i mötet med varandra, på pappaverksamheter i den öppna förskolans regi.

Tobias Axelsson arbetar för närvarande som adjunkt i pedagogik på Örebro Universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Hans forskning handlar särskilt om kön och föräldraskap, mäns föräldraledighet samt kön och utbildning.

OP akademi

OP akademi erbjuder ett par föreläsningar per termin söndagar 18:00–19:30. Forskare från universitet och högskolor bjuds in för att berätta om det senaste inom olika kyrkligt relevanta forskningsfält. Vi träffas om inget annat anges i Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2B. Ingen anmälan, ingen kostnad.

En föreläsningskväll har i regel detta upplägg:  
18:00 Presentation av kvällens föreläsare
18:15 Föreläsning 
19:00 Kort paus följt av avrundande sammanfattning med möjlighet att ställa frågor
19:30 Slut

Peter Kempe

Peter Kempe

Svenska kyrkan i Örebro

Pedagogik, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Mer om Peter Kempe

Kontaktperson för kvällen. Familjepedagog i Olaus Petri öppna förskola för pappor och barn: "Pappis".

olaus petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Veckomässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor knappt 23.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling