Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

27/10 OP akademi: När män möts som pappor

Hur relaterar pappor till sig själva som pappor, till sina barn, och till andra pappor? Tobias Axelsson, doktor i genusvetenskap, gästar Svenska kyrkans föreläsningsserie OP akademi söndagen den 27 oktober kl 18.00 i Örebro Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2B.

OP akademi söndag 27 oktober kl 18:00–19:30
När män möts som pappor – Fadrandets politik och praktik i det jämställda och pappavänliga Sverige

Tobias Axelsson är doktor i genusvetenskap och adjunkt i pedagogik vid Örebro universitet. Hans forskning handlar särskilt om kön och föräldraskap, mäns föräldraledighet samt kön och utbildning. I maj 2019 disputerade han på avhandlingen "När män möts som pappor – fadrandets politik och praktik i det jämställda och pappavänliga Sverige".

Hur relaterar pappor till sig själva som pappor, till sina barn, och till andra pappor? Vilka mönster finns i pappors relationer under föräldraledigheten? Behövs verkligen pappaverksamheter?

Pappis, öppen förskola för pappor och barn, har funnits i Svenska kyrkan Olaus Petri i över 15 år. Bild: Johannes Frandsen /Ikon

Söndagen den 27 oktober gästar Tobias Axelsson Svenska kyrkans föreläsningsserie OP akademi med ett föredrag och efterföljande frågestund om hur pappor skapas i mötet med varandra, på pappaverksamheter i den öppna förskolans regi. Kom och lyssna och ställ dina frågor!

15 ÅR MED PAPPIS

Svenska kyrkans öppna förskola för pappor och barn i Örebro, ”Pappis”, har funnits i mer än 15 år. Peter Kämpe, pedagog i Olaus Petri kyrka, har jobbar på Pappis sedan 2004:

– Det är en viktig mötesplats där pappor kan träffas och utbyta erfarenheter. Pappis vill visa på att pappan är viktig för sitt barn från första början – och att den tilliten byggs upp genom att man är och gör saker tillsammans.

– Svenska kyrkan och Pappis vill vara en plats där det goda samspelet mellan pappor och barn bygger en stark relation, säger Peter Kempe.

Under kvällen kommer vi att sälja lotter till konstlotteriet (se puff nedan) till förmån för Panzisjukhuset. Lottpris: 10 kr.
Alla pengar från lotteriet går oavkortat till Panzisjukhuset där läkaren Denis Mukwege riskerar sitt eget liv för att hjälpa kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld i krigets Kongo-Kinshasa.

OP akademi

OP akademi erbjuder ett par föreläsningar per termin söndagar 18:00–19:30. Forskare från universitet och högskolor bjuds in för att berätta om det senaste inom olika kyrkligt relevanta forskningsfält. Vi träffas om inget annat anges i Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2B. Ingen anmälan, ingen kostnad.

En föreläsningskväll har i regel detta upplägg:  
18:00 Presentation av kvällens föreläsare
18:15 Föreläsning 
19:00 Kort paus följt av avrundande sammanfattning med möjlighet att ställa frågor
19:30 Slut

Peter Kempe

Peter Kempe

Svenska kyrkan i Örebro

Pedagogik, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Mer om Peter Kempe

Kontaktperson för kvällen. Familjepedagog i Olaus Petri öppna förskola för pappor och barn: "Pappis".

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling