Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Nyfiken på kristen tro?!

Vi inbjuder till en samtalsgrupp om tro och liv för vuxna i Längbro församling vårterminen 2020. Boken ”Sju steg i kristen tro” har vi till hjälp i våra samtal. Vi delar bl.a vardagserfarenheter och läser Lukasevangeliet tillsammans.

Laila Berglund och Bo Ehnfors, båda medlemmar i
Svenska kyrkan inbjuder till gruppen och kommer att vara samtalsledare.

Tid och Plats: Vi träffas varannan torsdag 18.30 i Längbro församlingshem.
Start för gruppen är den 6 februari.

Frågor och anmälan senast fredag 31/1 till:
Laila Berglund  - epost laila.berglund@gmail.com
eller Bo Ehnfors - e-post bo.ehnfors@trr.se

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka