Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vårnumret: En tidning full av vändpunkter

I relationer, i familjeliv och yrkesliv. I våra livsval, i våra prioriteringar. Förr eller senare kommer olika typer av vändpunkter – och det är temat för vårnumret av "Örebro – Mitt i livet".

Fredagen den 22 mars delas årets första nummer av ”Örebro – Mitt i livet” ut till hushållen i Örebro pastorat, med tema Vändpunkt. Du kan också läsa tidningen här på webben.

Möt Josefine Arenius och Berit Carlström som talar om och längtar efter olika typer av vändpunkter. Josefine ifrågasätter 2010-talsmänniskans jakt på det perfekta, kontrollerade och vältränade livet med rätt inredning, rätt kostval, rätt träning, rätt typ av självförverkligande och rätt skolval till barnen – kort sagt, ett liv som i mångt och mycket handlar om jag, mig och min kropp.

Berit Carlström talar om pensioneringen som vändpunkt och ifrågasätter samhället och kyrkans syn på människor som fyllt 65.

– Så länge en människa är produktiv och jobbar har hon stort värde. Men då hon blir 65 försvinner det värdet över en natt.

Familjerådgivaren om vändpunkt i relationen

Kan man uppleva en ny vändpunkt i en relation som gått i stå? Absolut, säger Mats Ekerbring från Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i tidningen.

Blogg om mat och klimat: 40 dagar för en bättre värld

Den kristna fastan är en tid att grubbla över livet, ompröva  och ta ansvar för orättvisorna i världen. Möt Angela Collin, Lisa Pettersson Härdne och Anders Lennartsson som fastar genom att skriva om mat och klimat i nya bloggen ”40 dagar för en bättre värld”. Och missa inte tävlingen på sidan 14, du kan vinna Julia Tuvessons smarta kokbok ”Plåtmat: Grönt i en långpanna”.

NYFIKEN? KLICKA PÅ TIDNINGENS FRAMSIDA SÅ KAN DU LÄSA TIDNINGEN DIGITALT. 

Bild: Ulla-Carin Ekblom

Redaktion och kontakt

Vi som arbetar med tidningen "Örebro – Mitt i livet" är Cecilia Andersson, Andreas Axinge, Therese Blixt, Jenny Holmberg, Lisbet Kjellin, Helena Larsson, Eva von Walter och Pär Westling.

Du når oss på telefon 019-15 45 21 eller e-post orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se. Du kan också skicka e-post direkt till jenny.m.holmberg@svenskakyrkan.se.

"Örebro – Mitt i livet" ges ut av Svenska kyrkan i Örebro och distribueras fyra gånger per år till samtliga hushåll inom Örebro pastorat.