Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Nomineringsmöte i Längbro

Söndag 27 oktober 11.30 i Längbro församlingshem!

Valbar till uppdrag som förtroendevald i församlingen är den som tillhör Svenska kyrkan, är döpt och fyller 18 år senast på dagen för valet.

Härtill ska den som väljs vara kyrkobokförd i en församling som ingår i pastoratet.  Har du någon du vill nominera kommer du till församlingshemmet den 27/10.

Personen som nomineras måste givetvis vara tillfrågad och att du har dennes personnummer tillhands.

Välkommen!

Vid frågor kontakta

Pia Rehnberg

Pia Rehnberg

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Mer om Pia Rehnberg

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka