Nolltolerans mot sexuella kränkningar i Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

I Svenska kyrkan råder nolltolerans vad gäller sexuella kränkningar. Här kan du läsa mer om det och om våra riktlinjer.

Med sexuella övergrepp menas allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som omoraliska. Även kommentarer, antydningar och anspelningar på sex mot en annan persons vilja räknas som övergrepp. Tidigare tystades ofta sexuella övergrepp ofta ner. Detta ledde inte sällan till att den som drabbats kände skuld och skam medan förövaren kunde fortsätta utan att dennes handlingar ifrågasattes. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts och handla därefter.

Råd och stöd

För varje stift finns två kontaktpersoner som är utsedda av biskopen. Om du eller någon i din närhet blivit utsatt i en kyrklig miljö, kan du vända dig till någon av dessa för att få stöd och hjälp. Det kan förutom samtalsstöd exempelvis handla om hjälp med polisanmälan eller anmälan till domkapitlet. Det kan också handla om att förmedla kontakt med andra organisationer som arbetar med liknade frågor.

Patrik Skantze, präst, tfn 0730-949 282 eller e-post patrik.skantze@svenskakyrkan.se
Åsa Svanbäck, diakon, tfn 019-15 467 36 eller e-post asa.svanback@svenskakyrkan.se

Vill du veta mer?

Du kan ladda ner foldern Sexuella övergrepp och trakasserier från Svenska kyrkan Strängnäs stift (dit Örebro pastorat hör) här på webben eller höra av dig till stiftets två kontaktpersoner Patrik Skantze samt Åsa Svanbäck. Du är också välkommen att kontakta Ewa Selin, kyrkoherde för Örebro pastorat tfn 019-15 46 00 eller Örebro pastorats personalchef Eva-Marie Lennartsson tfn 019-15 45 05.